skwarczyńska stefania co to znaczy

Co oznacza Stefania Skwarczyńska? Co to jest: historyk i teoretyk lit., metodolog, teatrolog, prof

Co znaczy Skwarczyńska stefania

Definicja SKWARCZYŃSKA STEFANIA: historyk i teoretyk lit., metodolog, teatrolog, prof. Uniw. Łódzkiego (od 1945), twórca katedry teorii literatury, późniejszego Instytutu Teorii Literatury i Filmu (od 1973). Współzałożycielka i red. pism lit., między innymi "Prace Polonistyczne" (1937-55), "Zagadnienia Rodzajów Literackich" (od 1957) i katolickiego "Znaku" (od 1946). Zajmowała się raczej teorią lit. i dziedziną tej dyscypliny - edukacją o rodzajach i gatunkach, a więc genologią, i metodologią badań lit. Tego tematu dotyczą między innymi zestaw Szkice z zakresu teorii literatury (1932), rozprawa Teoria listu (1937), pierwszy akademicki książka teorii lit. Wstęp do edukacji o poezji (3 t., 1954-65) i Systematyka głównych kierunków w badaniach literackich (1948) i antologia Teoria badań literackich za granicą (t. 1, 1965-66, t. 2, 1974-81). Z teorii dramatu opublikowała nowatorską rozprawę Zagadnienia dramatu (1953) i prace teatrologiczne, między innymi Wokół teatru i literatury (1970), W orbicie literatury, teatru, kultury naukowej (1985). Z zakresu historii lit. ogłosiła studia między innymi Ewolucja obrazów u Słowackiego (1925), Rodzaj wątków i obrazów w twórczości Mickiewicza (1934), W kręgu ogromnych romantyków polskich (1966). Niektóre zjawiska z zakresu lit. światowej opisała w bogatej erudycyjnie pracy porównawczej Między historią a teorią literatury (1975)

Co to jest Stefania Skwarczyńska w Słownik definicji S .