sława chwała co to znaczy

Co oznacza Chwała I Sława? Co to jest: powieść J. Iwaszkiewicza. Akcja obejmuje przedział czasu

Co znaczy Sława i chwała

Definicja SŁAWA I CHWAŁA: powieść J. Iwaszkiewicza. Akcja obejmuje przedział czasu pomiędzy 1914 a 1947, zdarzenia rozgrywają się na Kresach Wschodnich (Ukraina), w Warszawie, Paryżu, Rzymie i podwarszawskim folwarku głównego bohatera Komorowie. Bohaterzy reprezentują różne pokolenia i środowiska: książę Biliński, hrabia Myszyński senior i junior Janusz - jedna z głównych postaci, kompozytor Edgar Szyller, proletariusz Wiewiórski, a ich losy ukazane zostały na tle przełomowych wydarzeń hist. (rewolucja ros. i dwie następne wojny światowe). Narrator przedstawia ludzi i środowiska dobrze sobie znane, dokonuje pewnego rodzaju rozrachunku z swoją osobowością, co uwidocznione zostało między innymi w osobach Janusza Myszyńskiego i Edgara Szyllera (aczkolwiek pierwowzorem tego ostatniego był K. Szymanowski). Szeroka panorama służy zobrazowaniu losów pol. inteligencji, odmienności jej poglądów i obyczajów. Problem artysty, jego twórczości i powiązane z tym pytania o wartość, prawdziwość i trwałość przeżycia artyst. występują w różnym kształcie w wielu utworach Iwaszkiewicza, ta powieść przynosi pewien rodzaj podsumowania poprzednich rozważań. Poeta połączył w jedną całość sporo wątków i technik narracyjnych, w powieści znaleźć można przedmioty prozy realist., powieści epistolarnej, sagi rodzinnej, powieści psychol., a nawet awanturniczego romansu. Tytuł ostatniego rozdziału nieprzypadkowo wprowadza rozróżnienie na "epilogi" i "dalsze ciągi", po zakończeniu wojny żyjący bohaterzy stają przed koniecznością wyboru: na emigracji zostają księżna Bilińska, Cherubin Kołyszko, Wyczerówna i Elżbieta Szyllerówna; do państwie postanowił powrócić Alo Biliński, gdyż tylko tu widział sposobność życia; do nowych warunków próbuje się przystosować Ewelina Royska. Ostatnia scena powieści zawierająca opis ekshumacji zamordowanych (Myszyńskiego i Wiewiórskiego) i rozmowę Fibicha z Alem w komorowskiej oranżerii zamyka ostatecznie przeszłość, o której nie można zapomnieć, lecz także nie powinna ona przesłaniać teraźniejszości. Zaczerpnięte z wiersza Norwida Sława motta wyjaśniają sedno tytułu, fundamentalne rozumienie zawiera pierwsze: "Niesprawiedliwość może triumfować w sławie, / lecz chwała jest zawsze po stronie sprawiedliwości", autor wyraźnie rozgranicza te definicje stwierdzając, iż sławę można uzyskać wieloma metodami, lecz chwałę zdobywa ten, kto ma słuszność po swojej stronie, dwa następne motta myśl tę rozwijają

Co to jest Chwała I Sława w Słownik definicji S .