sławińska irena co to znaczy

Co oznacza Irena Sławińska? Co to jest: historyk i teoretyk lit. Studiowała filologię pol. i

Co znaczy Sławińska irena

Definicja SŁAWIŃSKA IRENA: historyk i teoretyk lit. Studiowała filologię pol. i romańską na U. Wil. W okresie okupacji pracowała w tajnym nauczaniu w Wilnie. Po wojnie związana z uczelniami w Toruniu i Gdańsku, Instytutem Badań Literackich PAN. Od 1950 r. pracownik nauk. KUL - od 1956 r. prof., kierownik katedry teorii lit., później katedry dramatu i teatru (od 1976). Wykładała na uniwersytetach w Kanadzie, USA, Belgii i Szwajcarii. Zajmuje się gł. dramatem (zwł. poetyckim) i teatrem. Traktuje tekst dram. jako zapis wizji teatralnej. Opublikowała również liczne rozprawy i studia, między innymi Tragedia w epoce Młodej Polski. Z zagadnień struktury dramatu (1948), O strukturze słownej III części "Dziadów" (1956), Sceniczny czyn poety (1960), Współczesne refleksje o teatrze (1979), Odczytywanie dramatu (1988). Sporo prac poświęciła C. Norwidowi: O komediach Norwida (1953), O prozie epickiej Norwida (1957), Reżyserska ręka Norwida (1971). Interesuje się również dramatem rel

Co to jest Irena Sławińska w Słownik definicji S .