sławińska irena co to znaczy

Co znaczy Irena Sławińska słownik. Co to jest i teoretyk lit. Studiowała filologię pol. i romańską

Co znaczy Sławińska irena

Definicja SŁAWIŃSKA IRENA: historyk i teoretyk lit. Studiowała filologię pol. i romańską na U. Wil. W okresie okupacji pracowała w tajnym nauczaniu w Wilnie. Po wojnie związana z uczelniami w Toruniu i Gdańsku, Instytutem Badań Literackich PAN. Od 1950 r. pracownik nauk. KUL - od 1956 r. prof., kierownik katedry teorii lit., później katedry dramatu i teatru (od 1976). Wykładała na uniwersytetach w Kanadzie, USA, Belgii i Szwajcarii. Zajmuje się gł. dramatem (zwł. poetyckim) i teatrem. Traktuje tekst dram. jako zapis wizji teatralnej. Opublikowała również liczne rozprawy i studia, między innymi Tragedia w epoce Młodej Polski. Z zagadnień struktury dramatu (1948), O strukturze słownej III części "Dziadów" (1956), Sceniczny czyn poety (1960), Współczesne refleksje o teatrze (1979), Odczytywanie dramatu (1988). Sporo prac poświęciła C. Norwidowi: O komediach Norwida (1953), O prozie epickiej Norwida (1957), Reżyserska ręka Norwida (1971). Interesuje się również dramatem rel.

Słownik Stroiński Zdzisław Leon, Pseud. Marek Chmura:
Co znaczy dziennikarz. W okresie wojny studiował polonistykę i prawo na konspiracyjnym UW. Należał do AK, ukończył sekretną podchorążówkę. Członek ekipy Sztuka i Naród , zaangażowany w dyskusję nad koncepcją sławińska irena co to jest.
Słownik Sowizdrzalska Literatura:
Co znaczy poprzez A. Brcknera na ustalenie twórczości anonimowych humorystów pochodzenia plebejskiego z końca XVI i 1. poł. XVII w. Zrodziła się w opozycji do oficjalnej dworskiej kultury i praw i obyczajów sławińska irena definicja.
Słownik Stern Anatol:
Co znaczy komediopisarz, krytyk lit. i filmowy, scenarzysta, tłumacz. Współtwórca ekipy futurystów w Warszawie, współautor jednodniówek i manifestów futurystycznych z l. 1920-21: Są to niebieskie pięty, które sławińska irena co znaczy.
Słownik Satyr, Albo Dziki Mąż:
Co znaczy J. Kochanowskiego, dedykowany Zygmuntowi Augustowi. Był głosem poety w dyskusji o naprawie Rzeczypospolitej. Narrator-bohater: Satyr - przybysz ze świata pierwotnej natury i dawnych obyczajów - ze sławińska irena słownik.
Słownik Szkice Węglem:
Co znaczy Sienkiewicza opublikowana w Gazecie Polskiej jako Sz. w., a więc epopeja pt. Co się działo w Baraniej Głowie. Autor przedstawia w niej tragiczną sytuację pol. chłopa po ustawie uwłaszczeniowej w r sławińska irena znaczenie.

Co to jest Irena Sławińska w Słownik definicji S .

  • Dodano:
  • Autor: