sławiński janusz co to znaczy

Co oznacza Janusz Sławiński? Co to jest: teoretyk i krytyk lit. Ukończył filologię pol. na UW, na

Co znaczy Sławiński janusz

Definicja SŁAWIŃSKI JANUSZ: teoretyk i krytyk lit. Ukończył filologię pol. na UW, na tej uczelni podjął pracę nauk. (1956-68). W 1956-62 współpracował z "Twórczością". Był współzałożycielem i współredaktorem "Tekstów" i pism wychodzących w drugim obiegu: "Kultury Niezależnej" i "Almanachu Humanistycznego". Od 1962 r. pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN - od 1983 r. jest prof. Prowadzi badania z pogranicza poetyki hist. i lingwistyki i socjologii lit. Za pracę Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej (1965) dostał nagrodę nauk. im. T. Mikulskiego. Jest współautorem Zarysu teorii literatury (1962) i pierwszego pol. Słownika terminów literackich (1976), a również zbioru analiz Czytamy utwory współczesne (1967). Redagował liczne prace zbiorowe, między innymi Liryka polska. Interpretacje (1966), Problemy socjologii literatury (1971), serię wydawniczą Z Dziejów Form Artystycznych w Poezji Polskiej

Co to jest Janusz Sławiński w Słownik definicji S .