snobizm postęp co to znaczy

Co oznacza Postęp I Snobizm? Co to jest: szkic lit. S. Żeromskiego, gdzie zawarta została

Co znaczy Snobizm i postęp

Definicja SNOBIZM I POSTĘP: szkic lit. S. Żeromskiego, gdzie zawarta została zdecydowanie niekorzystna ocena rewolucji bolszewickiej, co było przyczyną zakazu wydawania po wojnie, a nawet pominięcia w edycji zbiorowej dzieł pisarza. Autor przestrzega, iż każdy, kto szerzy ideę rewolucji wśród nieuświadomionych, musi przewidywać jej wszystkie konsekwencje, co na ogół jest dość trudne. Przypomina dalej, iż moskiewscy reformatorzy zapowiadali dobro i piękno, a rzeczywistość przyniosła przemoc i śmierć. Jego zdaniem "rewolucyjny snobizm" może tylko zagrozić postępowi Polski, swoja droga postępu powinna prowadzić poprzez wysiłek i tworzenie, mechanizm zmian stopniowych, a nie niszczenie. Ogląd rzeczywistości dowodzi gdyż, iż "w przeciągu jednego roku prędkość postępu polskiego wykonuje bieg niezwykły" - ta myśl miała być tylko potwierdzeniem słuszności poglądów autora

Co to jest Postęp I Snobizm w Słownik definicji S .