socrealizm co to znaczy

Co znaczy Socrealizm słownik. Co to jest socjalistyczny, kierunek obowiązujący od 1934 r. w sztuce

Co znaczy Socrealizm

Definicja SOCREALIZM: realizm socjalistyczny, kierunek obowiązujący od 1934 r. w sztuce i lit. ZSRR. Proklamowany na zjeździe pisarzy poprzez M. Gorkiego, podporządkowywał każdą twórczość artyst. propagandzie partii komunistycznej. W Polsce obowiązywał od Zjazdu Literatów Polskich w Szczecinie (1949) i stał się synonimem schematyzmu, mitu wroga, stylistyki militarnej, powieści produkcyjnej, a również wybranych gatunków (panegiryk, oda, pamflet) i tematów (pochwała przodownika pracy); pojawiły się utwory, gdzie prezentowano zdeformowany obraz hist. Powieść tego okresu (1949-56) reprezentują między innymi T. Konwickiego Przy budowie, I. Newerlego Pamiątka z Celulozy, A. Ścibora-Rylskiego Węgiel; poezję W. Broniewskiego Wyraz o Stalinie.

Słownik Święty Boże:
Co znaczy zamieszczony w I t. cyklu Ginącemu światu (1901), zawiera katastroficzny obraz procesu rozpadania się świata. W wielkiej procesji do wielkiej się wloką mogiły wspólnie z człowiekiem szerokolistne socrealizm.
Słownik Słońce W Brzuchu:
Co znaczy t. Futuryzje (1919); słowo typowego dla futuryzmu pragnienia zachłyśnięcia się światem, pożarcia go , kultu biologizmu i dynamiki, pogardy dla stagnacji. Utwór prowokuje czytelnika zaskakującymi socrealizm.
Słownik Sygietyński Antoni, Pseud. Gosławiec:
Co znaczy Studiował matematykę w Szkole Głównej i muzykologię w warszawskim Instytucie Muzycznym (był słuchaczem S. Moniuszki i W. Żeleńskiego), a następnie w Lipsku. W Paryżu studiował estetykę (słuchał socrealizm.
Słownik Sonety Odeskie, Zw. Miłosnymi:
Co znaczy Mickiewicza, wydane wraz z Sonetami krymskimi w tomie Sonety (1826). Motto z Petrarki wskazuje na przyjęcie wzorca wł. Bohater lir. (podmiot lir.) cyklu to człowiek cierpiący z miłości, przeżywający socrealizm.
Słownik Sztaudynger Jan Izydor:
Co znaczy tłumacz, autor sztuk dla teatrów kukiełkowych, wykładowca Państwowej Szkoły Dramatycznej Teatru Lalek w Łodzi (1945-61) i red. Teatru Lalek . Twórczość lit. Sz. to refleksje nad życiem z pełną jego socrealizm.

Co to jest Socrealizm w Słownik definicji S .

  • Dodano:
  • Autor: