socrealizm co to znaczy

Co oznacza Socrealizm? Co to jest: realizm socjalistyczny, kierunek obowiązujący od 1934 r. w

Co znaczy Socrealizm

Definicja SOCREALIZM: realizm socjalistyczny, kierunek obowiązujący od 1934 r. w sztuce i lit. ZSRR. Proklamowany na zjeździe pisarzy poprzez M. Gorkiego, podporządkowywał każdą twórczość artyst. propagandzie partii komunistycznej. W Polsce obowiązywał od Zjazdu Literatów Polskich w Szczecinie (1949) i stał się synonimem schematyzmu, mitu wroga, stylistyki militarnej, powieści produkcyjnej, a również wybranych gatunków (panegiryk, oda, pamflet) i tematów (pochwała przodownika pracy); pojawiły się utwory, gdzie prezentowano zdeformowany obraz hist. Powieść tego okresu (1949-56) reprezentują między innymi T. Konwickiego Przy budowie, I. Newerlego Pamiątka z Celulozy, A. Ścibora-Rylskiego Węgiel; poezję W. Broniewskiego Wyraz o Stalinie

Co to jest Socrealizm w Słownik definicji S .