sowizdrzał co to znaczy

Co oznacza Dyl Sowizdrzał? Co to jest: bohater ukształtowany w lit. niem. (XV-w. pisana wersja jego

Co znaczy Sowizdrzał dyl

Definicja SOWIZDRZAŁ DYL: bohater ukształtowany w lit. niem. (XV-w. pisana wersja jego biografii na podstawie przekazów ustnych). Lit. pol. przyswoił go nieznany tłumacz, pisząc Sowrzociardłko (1530). Imię bohatera wyprowadzono od sowy (sowie zwierciadełko). Faktycznie oznacza ono z niemieckiego "czyścizadek". S. to sympatyczny łotrzyk, obieżyświat wędrujący po różnych miastach (Praga, Erfurt, Paryż, Kraków), płatający niewybredne - regularnie wulgarne - figle ludziom z różnych stanów. Jego przekora narusza ustalony porządek społ., przeciwstawia się wyrafinowanym obyczajom i mądrości ludzi uczonych, która nie przeszkadza im krzywdzić innych. S. stał się popularnym bohaterem lud. Przetrwał w tradycji kulturowej do XX w. Najlepiej zachowany pol. tekst (w unikatowym, zdefektowanym egzemplarzu) - Sowiźrzał krotofilny i śmieszny. Start, żywot i dokonanie jego dziwne - opiera się na redakcjach i wydaniach z XVII w

Co to jest Dyl Sowizdrzał w Słownik definicji S .