śpiewak co to znaczy

Co oznacza Jan Śpiewak? Co to jest: pisarz, tłumacz. Mąż A. Kamieńskiej. Studiował filologię pol

Co znaczy Śpiewak jan

Definicja ŚPIEWAK JAN: pisarz, tłumacz. Mąż A. Kamieńskiej. Studiował filologię pol. na Uniw. Lwowskim i UW. Wojnę przeżył w ZSRR, w 1946 r. powrócił do Polski. Początkowo mieszkał w Łodzi, od 1950 r. w Warszawie. Prowadził dział recenzji poet. w "Twórczości". Przed wojną należał do kręgu J. Czechowicza. Wydał tom liryków Wiersze stepowe (1938). Po wojnie ukazały się między innymi: Doświadczenie (1953), Karuzela (1957), Zielone ptaki (1958), Dialogi naiwne (1960), Zstąpienie do krateru (1963), Źrenice piasku (1966), Anna (1967); pośmiertnie Ugory (1969), Poezje niektóre (1969). Ś. pozostał wierny swojej poetyce. Pisał refleksyjno-nastrojowe wiersze, gdzie wracał nostalgiczny pejzaż rodzinnej Ukrainy. Wspomnienia o poetach z kręgu Czechowicza zawarł w zbiorze esejów Przyjaźnie i animozje (1965). Chcąc utrwalić pamięć o nich Ś. opracował pośmiertne wybory wierszy Z. Ginczanki (1953), W. Weintrauba (1953), J. Czechowicza (1955), L. Piwowara. Wspólnie z A. Kamieńską przygotował tom wspomnień o S. Piętaku Pisarz ziemi rodzinnej (1970). Był współautorem 2 antologii: Polska literatura satyryczna 1914-49 (1950) i Oj, lesie, lesie zielony (1956) - wybór bułg. pieśni lud. (nagroda bułg. PEN Clubu). Tłumaczył lit. ros., między innymi:: Chlebnikowa, Lermontowa, Gorkiego. Po śmierci Ś. ukazały się przygotowane poprzez Kamieńską: tom esejów Pracowite zdziwienia (1967) i poezje i wspomnienia Narodziny słowa (1979)

Co to jest Jan Śpiewak w Słownik definicji S .