śpiewy htoryczne co to znaczy

Co oznacza Historyczne Śpiewy? Co to jest: cykl utworów poet. J. Ursyna Niemcewicza składający się

Co znaczy Śpiewy historyczne

Definicja ŚPIEWY HISTORYCZNE: cykl utworów poet. J. Ursyna Niemcewicza składający się z 32 pieśni, gdzie utrwalone zostały wybrane sylwetki władców (od Piasta do Jana III), wodzów albo rycerzy (Zawisza Czarny) i fakty z dziejów Polski. W założeniu służyć miały popularyzacji ojczystej historii, budząc i utrwalając w ten sposób świadomość narod., czemu sprzyjały max. prostota wyrazu i formuła pieśni. Cykl poprzedzony został Bogurodzicą, a wzbogacony muzyką F. Lessla, K. Kurpińskiego i M. Szymanowskiej. Ich patriotyczny charakter kształtował postawy niemal całych pokoleń w XIX w. (na przykład zeznania jednego z filomatów T. Zana) i znalazł odbicie w twórczości, między innymi T. Lenartowicza, J. Łuszczewskiej, L. Siemieńskiego

Co to jest Historyczne Śpiewy w Słownik definicji S .