stabro stanław co to znaczy

Co oznacza Stanisław Stabro? Co to jest: pisarz, krytyk i historyk lit. Absolwent, a następnie

Co znaczy Stabro stanisław

Definicja STABRO STANISŁAW: pisarz, krytyk i historyk lit. Absolwent, a następnie pracownik nauk. wydziału filologii pol. na UJ. Reprezentant pokolenia Nowej Fali. Współzałożyciel krakowskiej ekipy Teraz, głoszącej konieczność zwrotu literaturze ku życiu społ. i nakładającej na poetę wymóg wpływania na zewn. rzeczywistość. W l. 70. współpracownik "Studenta" (tu debiutował w 1968). Red. krakowskiego "Magazynu Kulturalnego". Już w debiutanckim tomie wierszy Requiem (1973) pojawiają się sygnały niechęci S. do współcz. cywilizacji. W następnych tomach (Dzień twojego urodzenia, 1974; Na inne głosy rozpiszą nasz głos, 1978; Pożegnanie księcia, 1981) kontestacja społ. przybierze na sile do tego stopnia, iż w poemacie Ulryka terroryzm zostaje uznany za jedyną nadzieję świata. W wierszach S. obsesyjnie pojawia się motyw śmierci. Wyciszenie tych nastrojów następuje w późniejszej twórczości poety. (Dzieci Leonarda Cohena, 1984; Korozja, 1989). Jako badacz zajmuje się S. lit. współcz. (Legenda i twórczość Marka Hłaski, 1985; Pisarz odrzucony, 1989; opracowanie krytyczne Listu do nieznanego poety R. Wojaczka), zwł. literaturą pokolenia wojennego (antologia Z rodu Anhellich. Liryka pokolenia wojennego, 1991)

Co to jest Stanisław Stabro w Słownik definicji S .