stachura edward pseud sted co to znaczy

Co oznacza Stachura Edward, pseud. Sted? Co to jest: pisarz, prozaik, tłumacz. Ur. we Francji w

Co znaczy Stachura edward, pseud. Sted

Definicja STACHURA EDWARD, PSEUD. STED: pisarz, prozaik, tłumacz. Ur. we Francji w rodzinie emigrantów, w 1948 wspólnie z rodzicami powrócił do Polski. Studiował romanistykę na KUL-u i UW. Prowadził życie trampa, wiele podróżował (Meksyk, Francja, Norwegia, Bliski Wschód). Poprzez kilka lat był związany z "Hybrydami". Zmarł śmiercią samobójczą. Krytycy określają jego twórczość jako "życiopisanie" - w utworach stylizował siebie (po części tworzył swoją legendę), ujawniając bardziej malownicze fragmenty swojej biografii. Stworzył swoją filozofię życiową, łącząc zachwyt nad życiem z mocnym poczuciem jego tragizmu. Krótko przed śmiercią zyskał popularność, po śmierci stał się wręcz idolem młodych. Wykreował bohatera (własne alter ego) - samotnego wędrowca, odrzucającego życiową stabilizację, człowieka wolnego, pełnego podziwu dla przyrody i człowieka, a zarazem lęku przed skutkami współcz. cywilizacji. Z czasem strach i poczucie wyobcowania zdominowały w twórczości S. afirmację życia. Wśród pisanych specyficznym językiem ( wiele patosu, inwokacji, form litanijnych) wierszy i poematów (( wiele ognia, 1950; Przystępuję do ciebie, 1965; Po ogrodzie niech hula szarańcza, 1966; Missa pagana, 1978) szczególną uwagę zwraca Kropka nad ypsylonem (1975), obfitująca w eksperymenty i dowcipy jęz. (między innymi słynna litania wyzwisk, zaczynających się od "ty ..."). Wielką popularność zdobyły Piosenki S. (1970), sprawiające wrażenie autentycznych opowieści o życiu. W najwyższym stopniu oryginalną częścią dorobku S. była jego proza: opowiadania Jeden dzień (1964), Falując na wietrze (1966), Się (1977), powieści Cała jaskrawość (1969) i Siekierezada lub zima leśnych ludzi (1970) i trudne do sklasyfikowania Wszystko jest literatura. Opowieść - rzeka (1975) i Fabula rasa. Rzecz o egoizmie (1979). Ostatnim utworem S. był napisany przed śmiercią przejmujący poemat List do pozostałych (1979). Pośmiertnie ukazało się 5-tomowe wydanie Literaturze i prozy S. (1982). W 1986 r. W. Leszczyński zrealizował filmową adaptację Siekierezady

Co to jest Stachura Edward, pseud. Sted w Słownik definicji S .