staff leopold co to znaczy

Co oznacza Leopold Staff? Co to jest: pisarz, dramaturg, tłumacz. Debiutował tomem literaturze Sny

Co znaczy Staff leopold

Definicja STAFF LEOPOLD: pisarz, dramaturg, tłumacz. Debiutował tomem literaturze Sny o potędze (1901), będącym próbą przezwyciężenia modernistycznego dekadentyzmu. Twórczość poet. pośrodku lat ulegała modyfikacjom zachowując jednak indywidualny charakter i cechy klasycyzmu wyrażanego w filozofii ładu i zgody z życiem i w dążeniu do integracji różnych kultur. Bogaty majątek poet. to zbiory rozważające między innymi kwestie kultury i egzystencji Dzień duszy (1903), Ptakom niebieskim (1905), Gałąź kwitnąca (1908), Uśmiechy godz. (1910); życie codzienne Ścieżki polne (1919), Ucho igielne (1927), Wysokie drzewa (1932), Barwa miodu (1936); dramatyczne przeżycia wojenne i swoją twórczość Martwa pogoda (1946), Wiklina (1954), Dziewięć muz (1958). Jest także S. autorem poematu Mistrz Twardowski (1902), dramatów między innymi Skarb (1904), Godiwa (1906), Igrzysko (1909), Wawrzyny (1912), Południca (1920) i monografii Michał Anioł (1934). W dramatach i w liryce głosił potrzebę, lecz i względność prawdy, bronił marzeń i mitów, gdzie upatrywał podstawy ludzkich dążeń i działań. Twórczość przekładowa S. była bogata i zróżnicowana, od powieści do utworów filoz. i poet. Tłumaczył autorów staroż., między innymi Epikura, Heraklita i Petroniusza, i średniow., między innymi Kwiatki św. Franciszka, Złotą legendę Jakuba de Voragine, renes. pisma Leonarda da Vinci, poezje Michała Anioła i czołowego przedstawiciela franc. oświecenia D. Diderota. Był autorem przekładu powieści J. W. Goethego, dzieł F. Nietzschego, nowel T. Manna, utworów K. Hamsuna, G. Deleddy, R. Rollanda. Wydał również opracowania lit., między innymi Lirycy francuscy (1924), Wiersze niektóre J. Kasprowicza (1938) i Wybór literaturze B. Leśmiana (1946)

Co to jest Leopold Staff w Słownik definicji S .