staszic stanław co to znaczy

Co oznacza Stanisław Staszic? Co to jest: poeta i tłumacz, działacz oświatowo-polit., uczony

Co znaczy Staszic stanisław

Definicja STASZIC STANISŁAW: poeta i tłumacz, działacz oświatowo-polit., uczony przyrodnik i filozof, mecenas edukacji, ksiądz. Autor dzieł krytykujących strukturę społ.-polit. Rzeczypospolitej Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego (1787) i Przestrogi dla Polski (1790). Prezes Tow. Przyjaciół Nauk (od 1808), fundator jego siedziby, tak zwany Pałacu Staszica, współorganizator UW (1816). Odkrywca złóż węgla i inicjator budowy kopalni, badacz naukowy w zakresie geologii, autor jednej z pierwszych na świecie map geologicznych terenu Polski i państw ościennych. Organizator wypraw geologicznych i przyr. uważany za pioniera taternictwa i ojca geologii pol., O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski (1815) to nowatorskie dzieło nauk. z tej dziedziny. Jako filozof był S. reprezentantem materializmu wyrosłego z koncepcji franc. oświecenia. Popierał społecznie użyteczne dyscypliny przyr.-techniczne i historię ojczystą, głosił postulat silnej władzy i istotną rolę oświaty w życiu społ. W okolicy aktywności w życiu publicznym był także S. autorem Myśli o równowadze politycznej w Europie (1815), poematu historiozoficznego Ród ludzki (1819-20), gdzie zawarł opis ludzkich dziejów rządzonych prawami natury i oryginalnie i nowatorsko ujął historię jako mechanizm postępowy oparty na czynnikach społ.-ekonomicznych. W l. 1814-20 wydał 9-tomową edycję swoich Dzieł

Co to jest Stanisław Staszic w Słownik definicji S .