statorius stojeński piotr co to znaczy

Co znaczy Piotr Stojeński Statorius słownik. Co to jest poeta, pedagog. Francuz ur. w Tonneville

Co znaczy Statorius-stojeński piotr

Definicja STATORIUS-STOJEŃSKI PIOTR: humanista, poeta, pedagog. Francuz ur. w Tonneville. Po ukończeniu humanistycznego kolegium w Lozannie zamieszkał w Genewie, gdzie był uczniem Kalwina. W 1549 r. działacze kalwińscy sprowadzili go do Polski. Z czasem spolonizował się, przybrał nazwisko Stojeński, ożenił się z Polką. Jego synowie zostali nobilitowani w 1591 r. Kilkakrotnie przerzucał się z kalwinizmu na arianizm. Żywo uczestniczył w polemikach rel. Nauczyciel, później kierownik szkoły w Pińczowie. Współtwórca programu zreformowania jej na wzór kolegium w Lozannie (między innymi wprowadził jęz. ojczysty) i tak zwany Urządzenia (Gymnasii Pinczoviensis institutio) - I ustawy szkolnej w Polsce. Jeden z autorów Biblii brzeskiej. Napisał I gramatykę pol. (Polonicae gramatices institutio) - wyd. w 1568 r. u Wirzbięty w Krakowie. Przykłady czerpał z wyd. w 1558 r. Wizerunku żywota człowieka poczciwego M. Reja. W dedykacyjnym tekście do A. Dycza (humanisty i działacza reformacyjnego) twierdził, iż istniejące w jęz. pol. określone i stałe prawa gramatyki sprawiają, że edukacja polszczyzny jest nietrudna i przyjemna.

Słownik Synkretyzm W Literaturze:
Co znaczy harmonijnego współistnienia i wzajemnego oddziaływania na siebie rodzajów i gatunków lit., kategorii estetycznych, funkcji języka, symboliki, filozofii życia, tworzące nową jakość artyst. dzieła lit statorius-stojeński piotr.
Słownik Samozwaniec Magdalena:
Co znaczy felietonistka. Wnuczka Juliusza, córka Wojciecha Kossaka, siostra M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Związana gł. z krakowskim i warszawskim środowiskiem lit. Współpracowała z Cyrulikiem Warszawskim statorius-stojeński piotr.
Słownik Szelburg Zarembina Ewa:
Co znaczy współredaktor pism dla dzieci Płomyczek (1939) i Świerszczyk (1945-47). Dzięki jej staraniom powstało Centrum Zdrowia Dziecka dla uczczenia dzieci poległych w trakcie wojny. Bogata twórczość dla statorius-stojeński piotr.
Słownik Średniowiecze:
Co znaczy europ. pomiędzy starożytnością a odrodzeniem (od około IV do XIII w.; w Polsce od X do XV w.).ogromną potęgę stanowił wówczas Kościół, podporządkowując swoim wpływom wszystkie dziedziny życia, lecz statorius-stojeński piotr.
Słownik Szenwald Lucjan:
Co znaczy członek ekipy poet. Kwadryga (1926-33). Członek KPP, żołnierz I Dywizji WP, brał udział w bitwie pod Lenino. Debiutował wierszem Przybierający księżyc (1925) w miesięczniku Skamander . Scena przy statorius-stojeński piotr.

Co to jest Piotr Stojeński Statorius w Słownik definicji S .

  • Dodano:
  • Autor: