statorius stojeński piotr co to znaczy

Co oznacza Piotr Stojeński Statorius? Co to jest: humanista, poeta, pedagog. Francuz ur. w

Co znaczy Statorius-stojeński piotr

Definicja STATORIUS-STOJEŃSKI PIOTR: humanista, poeta, pedagog. Francuz ur. w Tonneville. Po ukończeniu humanistycznego kolegium w Lozannie zamieszkał w Genewie, gdzie był uczniem Kalwina. W 1549 r. działacze kalwińscy sprowadzili go do Polski. Z czasem spolonizował się, przybrał nazwisko Stojeński, ożenił się z Polką. Jego synowie zostali nobilitowani w 1591 r. Kilkakrotnie przerzucał się z kalwinizmu na arianizm. Żywo uczestniczył w polemikach rel. Nauczyciel, później kierownik szkoły w Pińczowie. Współtwórca programu zreformowania jej na wzór kolegium w Lozannie (między innymi wprowadził jęz. ojczysty) i tak zwany Urządzenia (Gymnasii Pinczoviensis institutio) - I ustawy szkolnej w Polsce. Jeden z autorów Biblii brzeskiej. Napisał I gramatykę pol. (Polonicae gramatices institutio) - wyd. w 1568 r. u Wirzbięty w Krakowie. Przykłady czerpał z wyd. w 1558 r. Wizerunku żywota człowieka poczciwego M. Reja. W dedykacyjnym tekście do A. Dycza (humanisty i działacza reformacyjnego) twierdził, iż istniejące w jęz. pol. określone i stałe prawa gramatyki sprawiają, że edukacja polszczyzny jest nietrudna i przyjemna

Co to jest Piotr Stojeński Statorius w Słownik definicji S .