strug andrzej właśc tadeusz co to znaczy

Co oznacza Strug Andrzej, właśc. Tadeusz Gałecki? Co to jest: prozaik, dziennikarz. Działacz PPS

Co znaczy Strug andrzej, właśc. Tadeusz gałecki

Definicja STRUG ANDRZEJ, WŁAŚC. TADEUSZ GAŁECKI: prozaik, dziennikarz. Działacz PPS. Brał czynny udział w rewolucji 1905 r. i walkach Legionów. Współzałożyciel i dwukrotny prezes ZZLP (1924-35). Ogromny Mistrz masońskiej Loży Narod. Pol. Debiutował jako krytyk rozprawą Stefan Żeromski (1902), był autorem studiów o S. Wyspiańskim, W. Berencie i W. Orkanie druk. w "Ogniwie" (1903-04). Problemy psychol. bohaterów ruchów rewol. przedstawia w utworach Ludzie podziemni (1908-09), Dzieje jednego pocisku (1910), do tradycji stworzenia styczniowego sięgnął w zbiorze nowel Ojcowie nasi (1911). Powieści o walkach niepodległościowych to między innymi Odznaka za wierną służbę (1921), Mogiła nieznanego żołnierza (1922). Jest także S. autorem satyr.-groteskowego Zakopanoptikonu (1913-14), powieści analizujących wpływ pieniądza na psychikę człowieka Pieniądz (1914) i Wyspa zapomnienia (1921). Relacje społ.-polit. po odzyskaniu niepodległości i walkę o władzę opisał w Pokoleniu Marka Świdy (1925) i Ogromnym dniu (1926), a rozluźnienie zasad moralnych i upadek aparatu władzy w Fortunie kasjera Śpiewankiewicza (1928). Istotną pozycją dla ruchów pacyfistycznych popieranych poprzez autora była trylogia wojenna Żółty krzyż (1932-33)

Co to jest Strug Andrzej, właśc. Tadeusz Gałecki w Słownik definicji S .