stryjkowski julian właśc co to znaczy

Co oznacza Stryjkowski Julian, właśc. Pesach Stark? Co to jest: prozaik i tłumacz. Pochodził z

Co znaczy Stryjkowski julian, właśc. Pesach stark

Definicja STRYJKOWSKI JULIAN, WŁAŚC. PESACH STARK: prozaik i tłumacz. Pochodził z Podola, po ukończeniu studiów na uniw. we Lwowie pracował jako nauczyciel, a potem księgarz. W okresie okupacji mieszkał we Lwowie i red. "Czerwony Sztandar", odbył tułaczkę po Związku Radzieckim, w Moskwie red. organ ZPP "Wolna Polska". Po powrocie do państwie współprac. PAP i mies. "Twórczość"; właściwą twórczość zaczyna w l. 50. powieścią sympatyzującą z wł. ruchem komunistycznym Bieg do Fragala (1951). Dominującą tematykę jego twórczości stanowi poszukiwanie moralnych rozwiązań w świecie nieuniknionych przemian hist., które w powieściach o tematyce żyd. przybiera znamiona wręcz tragiczne, czego odpowiednikiem jest trylogia o ortodoksyjnym świecie chasydów galicyjskich przed I wojną: Głosy w ciemności (1956), Austeria (1966) i Sen Azrila (1975). Niejako dopełnieniem jej jest dedykowana powstańcom powieść Przybysz z Narbony (1978), gdzie S. posługując się odległymi czasami Inkwizycji, próbuje rozważyć problem świętości ludzkich intencji i podłości czynów. S. jest także autorem trylogii bibl. ukazującej wielką siłę judaizmu, na którą składają się powieści Odpowiedź (1982), Władca Dawid żyje (1984) i Juda Makabi (1984). Ocalonym z holokaustu poświęcił zestaw opowiadań Imię swoje (1971) i Na wierzbach... nasze skrzypce (1974). Twórczość S. zamykają powieści Sarna lub Rozmowa Stefana z chłopem, aniołem i Lucyferem (1992) i Milczenie (1993)

Co to jest Stryjkowski Julian, właśc. Pesach Stark w Słownik definicji S .