świat zepsuty co to znaczy

Co oznacza Zepsuty Świat? Co to jest: satyra I. Krasickiego wyd. w zbiorze Satyry (1779), gdzie

Co znaczy Świat zepsuty

Definicja ŚWIAT ZEPSUTY: satyra I. Krasickiego wyd. w zbiorze Satyry (1779), gdzie autor porównuje czasy sobie współcz. z latami minionymi i stwierdza, iż wszystkie wartości istotne w życiu przodków przestały być honorowane. Z ogromną utratą dla państwie i siebie szlachta zapomniała o uczciwości, honorze, prawdomówności, religijności, wierności, dlatego autor zapytuje: "Gdzieżeś, cnoto? gdzieś, prawdo? gdzieście się podziały?" Ich miejsce zajęły kłamstwo, podstęp, fałsz, zawiść, wiarołomstwo i rozpusta, od których nie są wolne ani młodzież, ani kobiety. Autor napomina, iż brak poszanowania tradycji i niszczenie dorobku kulturowego państwie wiodą na skraj przepaści, dlatego w alegorycznym obrazie Polski, na kształt wizerunku z Kazań sejmowych P. Skargi uświadamia, co jest powinnością obywatelską w momencie zagrożenia: "A aczkolwiek bezpieczniej okręt opuścić i płynąć, / Podściwiej być w okręcie, ocalić albo zginąć"

Co to jest Zepsuty Świat w Słownik definicji S .