świętochowski aleksander co to znaczy

Co oznacza Świętochowski Aleksander, pseud. Władysław Okoński, Poseł Prawdy i in.? Co to jest

Co znaczy Świętochowski aleksander, pseud. Władysław okoński, poseł prawdy i in.

Definicja ŚWIĘTOCHOWSKI ALEKSANDER, PSEUD. WŁADYSŁAW OKOŃSKI, POSEŁ PRAWDY I IN.: dziennikarz, poeta, działacz polit. i kult., historyk i filozof. Jako dziennikarz debiutował w 1866 r. na łamach "Tygodnika Ilustrowanego", publikował także w pozytywist. "Przeglądzie Tygodniowym" i "Nowinach". Od początku słynął z odważnej krytyki szlacheckiego egoizmu i zacofania, sarmackiego kultu przeszłości; głosił potrzebę równouprawnienia kobiet, rozwiązania kwestii żyd., laickiego wychowania; pasjonował się zdobyczami edukacji. Orędownik idei pozytywist., programotwórca i zadziorny polemista, wpłynął na społ. ukierunkowanie wczesnego pozytywizmu. Spore znaczenie zyskały jego artykuły w "Przeglądzie Tygodniowym": My i wy (1871), Poszanowanie pracy (1871), O tolerancji (1872), Tradycja i historia wobec postępu (1872) i tworzony wraz z L. Mikulskim cykl Robota u podstaw (1873), który stał się istotnym hasłem programowym pozytywizmu. W 1881 założył i do 1902 redagował w Warszawie tyg. "Prawda", gdzie zamieszczał cykl felietonów Liberum veto. Publicystyka polit. Ś. niejednokrotnie bulwersowała opinię publiczną, tak było między innymi po ogłoszeniu artykułu Wskazania polityczne (1882), gdzie opowiadał się za postępem ekonomicznym nawet za cenę rezygnacji z niepodległości. W momencie rewolucji 1905 r. należał do działaczy lewicy i kandydował na posła do II Dumy Państwowej. Prace lit. nie przyniosły mu takiego rozgłosu jak publicystyka; pamięci syna poświęcił dramat Aspazja (1885), napisał także trylogię Nieśmiertelne dusze (1876-89) i cykl Duchy (1895-1909), pisał nowele z podtekstem filoz. (Hymn niemych, Wesele Satyra i in.), powieści (Nałęcze i Twinko, 1928), opracował Historię chłopów polskich w zarysie (1925-28) i Genealogię teraźniejszości (1935)

Co to jest Świętochowski Aleksander, pseud. Władysław Okoński, Poseł Prawdy i in. w Słownik definicji S .