świrszczyńska anna co to znaczy

Co oznacza Anna Świrszczyńska? Co to jest: pisarka, dramatopisarka. Studiowała polonistykę na UW

Co znaczy Świrszczyńska anna

Definicja ŚWIRSZCZYŃSKA ANNA: pisarka, dramatopisarka. Studiowała polonistykę na UW. Przed wojną pracowała w Związku Nauczycielstwa Polskiego, była redaktorką "Małego Płomyczka". W okresie wojny mieszkała w Warszawie; brała udział w życiu konspiracyjnym. W l. 1946-50 kierownik lit. Państwowego Teatru Młodego Widza w Krakowie. Debiutowała tomem Wiersze i proza (1936). Kolejny tom: Liryki zgromadzone, ukazał się dopiero w 1958 r. W literaturze Ś. regularnie pojawiały się refleksje nad starzeniem się, przemijaniem, śmiercią. Pisała wiersze proste, nastrojowe, wykorzystujące awangardowe techniki obrazowania. Najwięcej utworów Ś. powstało w l. 70. Wydała wtedy: Wiatr (1970), Jestem baba (1972) - obraz uczuć i przeżyć i społ. konsekwencji bycia kobietą, Budowałam barykadę (1974) - zapis wspomnień z stworzenia warszawskiego, i Szczęśliwa jak psi ogon (1978) - zabarwione autoironią wiersze o starości i samotności. Pośmiertnie ukazał się zestaw Radość i cierpienie (1985). W dramatach nie osiągnęła pisarka takiego poziomu jak w liryce. Przed wojną napisała Odezwę na murze - sztukę o strajku robotniczym w 1885 r., w okresie wojny Orfeusza (1943) - przypowieść o życiu i śmierci, w 1947 r. Strzały na ulicy Długiej (o akcji pod Arsenałem) i w 1963 r. Śmierć w Kongo. Stworzyła także libretto opery Hagith. Była autorką wierszy i opowiadań dla dzieci, między innymi Arkona, gród Świętowida (1946), Farfurka królowej Bony (1947), Historie z dawnych lat (1972)

Co to jest Anna Świrszczyńska w Słownik definicji S .