syrokomla władysław właśc co to znaczy

Co oznacza Syrokomla Władysław, właśc. Ludwik Kondratowicz? Co to jest: pisarz, tłumacz, ur. na

Co znaczy Syrokomla władysław, właśc. Ludwik kondratowicz

Definicja SYROKOMLA WŁADYSŁAW, WŁAŚC. LUDWIK KONDRATOWICZ: pisarz, tłumacz, ur. na Białorusi, pochowany w Wilnie na Rossie. Mieszkał w dzierżawionej wsi pod Wilnem, był demokratą krytykującym relacje feudalne na wsi, siebie nazywał "lirnikiem wioskowym", lecz jednocześnie bronił tradycji i kultury szlacheckiej. Utrzymywał kontakty z wileńską elitą kulturalną, a S. Moniuszko skomponował muzykę do kilku jego wierszy. Debiutował gawędą Pocztylion (1844), następnie pracował nad Przekładami poetów polsko-łacińskich epoki zygmuntowskiej (t. 1-6, 1851-52) i wyborem realist. utworów obycz. obrazujących relacje społ. na wsi Gawędy i rymy ulotne (t. 1-6, 1853-61). Pod wpływem Mickiewiczowskiej epopei napisał gawędę poet. Urodzony Jan Dęboróg (1854), najpełniej twórczość jego oddają wierszowane gawędy lud., na przykład Garść pszenna (1855), Janko Cmentarnik (1856), gdzie solidaryzował się z wsią i zaściankiem, tematykę tę rozwinął w Wyzwolonym włościaninie (1859). Kontynuacją tradycji klasycystycznych jest poemat hist. Margier (1855), a wspólnotę z Norwidowskim sarkazmem można dostrzec w Melodiach z domu obłąkanych, utworze wchodzącym w zestaw liryk Poezje ostatniej godziny (1862) zamykających jego twórczość

Co to jest Syrokomla Władysław, właśc. Ludwik Kondratowicz w Słownik definicji S .