syzyfowe prace co to znaczy

Co oznacza Prace Syzyfowe? Co to jest: powieść S. Żeromskiego zawierająca sporo wątków

Co znaczy Syzyfowe prace

Definicja SYZYFOWE PRACE: powieść S. Żeromskiego zawierająca sporo wątków autobiograficznych. W dziejach gł. bohatera Marcina Borowicza można odnaleźć historię autora, który odbył podobną edukację: od wiejskiej szkoły w Psarach do kieleckiego gimnazjum. Miejscem zdarzeń jest Kielecczyzna, rodzinna wieś Borowicza Gawronki, pierwsza szkoła w Owczarach, gimnazjum w pobliskim miasteczku Klerykowie. Gł. bohater jest synem ubogiego szlachcica ze wsi Gawronki, uczestnika stworzenia styczniowego, rozpieszczany poprzez matkę okazuje się chłopcem o słabej woli i braku samodzielności w myśleniu. Ulega w pierwszych latach edukacji gimnazjalnej zabiegom rusyfikacyjnym inspektora Zabielskiego i dopiero spotkanie z nowo przybyłym do klasy uczniem radykalnie wymienia jego sposób myślenia i zachowania. Do Klerykowa zostaje karnie przeniesiony z Warszawy Bernard Zygier, jego odważnie wypowiadane poglądy polit. i znajomość pol. lit. zmieniają dotychczasowy sposób myślenia klerykowskiej młodzieży. Punktem zwrotnym w sposobie traktowania lekcji jęz. pol. staje się jego recytacja Mickiewiczowskiej Reduty Ordona, wyzwalając wśród uczniów zainteresowanie rodzimą lit. Znaczną postacią jest także Andrzej Radek, syn fornala dworskiego wychowany w nędznych czworakach w Pajęczynie, który dzięki pomocy wiejskiego nauczyciela Paluszkiewicza zaczyna naukę i konsekwentnie kończy następne jej fazy. Powieść obrazuje służące w szkołach Królestwa Polskiego zabiegi rusyfikacyjne, mające na celu wynarodowienie młodzieży pol. Gorliwym rusyfikatorem okazuje się Wiechowski, nauczyciel wiejskiej szkoły w Owczarach; żadnego autorytetu nie mają nauczyciele polscy w Klerykowie, są jedynie posłusznymi wykonawcami wszelkich zarządzeń władz szkolnych (Sztetter, Leim, Nogacki), usłużnym donosicielem jest Majewski. Do różnorodnych metod posuwają się nauczyciele ros. (dyrektor Kriestoobriadnikow, inspektor Zabielski, historyk Kostriulew) starając się zjednywać sympatię uczniów bardziej podatnych na wpływy albo ukazywać atrakcyjność kultury ros. przy świadomym przemilczaniu informacji o pol. Przedstawione w powieści zdarzenia obrazują akcję wynaradawiania szkół, która przybrała na sile od 1879 r., gdy kuratorem okręgu szkolnego został Apuchtin. Powieść Żeromskiego obrazuje mechanizm dojrzewania patriotycznego klerykowskiej młodzieży, która pod wpływem Zygiera organizuje literackie dyskusje "na Górce" u Gontali, coraz śmielej przeciwstawia się próbom rusyfikacji, w rezultacie zabiegi nauczycieli okazują się symboliczną "syzyfową robotą". Utwór dokumentuje istotne zjawiska epoki: bierność i lojalizm mieszczaństwa, nędzę chłopa, budzącą się świadomość młodzieży

Co to jest Prace Syzyfowe w Słownik definicji S .