sztuka sztuki co to znaczy

Co oznacza Sztuki Dla Sztuka? Co to jest: tendencja lit. powstała we Francji w 1. poł. XIX w

Co znaczy Sztuka dla sztuki

Definicja SZTUKA DLA SZTUKI: tendencja lit. powstała we Francji w 1. poł. XIX w. uznająca za naczelne dla sztuki wartości estetyczne i prawa artysty do wypowiadania w dziele treści indywidualnych, niezależnych od zobowiązań pozaestetycznych; samo ustalenie sformułowane zostało poprzez V. Hugo w toku dyskusji lit. w 1829 r. Stanowisko takie zasygnalizował w lit. pol. Z. Przesmycki w artykule Harmonie i dysonanse. Maurycy Maeterlinck i jego stanowisko we współczesnej literaturze belgijskiej (1891), a następnie uwydatnił S. Przybyszewski w Confiteor. O "nową" sztukę (1899). Obaj autorzy wyraźnie zanegowali społ. funkcję sztuki, głosili jej kult, autonomię, estetyzm i elitaryzm jako wymóg poety; takie rozumienie propaguje K. Przerwa-Tetmajer w Evviva l'arte

Co to jest Sztuki Dla Sztuka w Słownik definicji S .