sztuka naród co to znaczy

Co oznacza Sztuka i Naród , SiN? Co to jest: konspiracyjny miesięcznik lit., wyd. w Warszawie

Co znaczy "sztuka i naród", sin

Definicja "SZTUKA I NARÓD", SIN: konspiracyjny miesięcznik lit., wyd. w Warszawie poprzez studentów polonistyki UW, członków Konfederacji Narodu. Skupił wokół siebie grupę lit. (red. pisma: O. B. Kopczyński, W. Bojarski, A. Trzebiński, T. Gajcy i Z. Stroiński, J. Zagórski, L. M. Bartelski). Każdy spośród 12 numerów był opatrzony mottem - parafrazą słów C. Norwida: "Artysta jest organizatorem wyobraźni narodowej". Poeci SiN przeciwstawiali poezji 20-lecia międzywojennego program literaturze zaangażowanej w swój czas, uważali, iż klęska wrześniowa ostatecznie odebrała rację bytu czystej liryce. Żywo reagowali na aktualne wydarzenia. Pismo miało swoją edycję (seria Biblioteka SiN), organizowało konkursy i wieczory lit. Wywarło znaczny wpływ na świadomość młodego pokolenia

Co to jest Sztuka i Naród , SiN w Słownik definicji S .