tarnowski stanław co to znaczy

Co oznacza Stanisław Tarnowski? Co to jest: historyk lit., działacz polit., dziennikarz. Studiował

Co znaczy Tarnowski stanisław

Definicja TARNOWSKI STANISŁAW: historyk lit., działacz polit., dziennikarz. Studiował prawo i filozofię w Krakowie i Wiedniu. Na przełomie 1857 i 58 r. odbył podróż do Francji, Hiszpanii i na Bliski Wschód. W l. 1861-62 przebywał w Paryżu, gdzie pracował w biurze polit. Hotelu Lambert - ośrodka prawicy emigracyjnej. Był jednym z przywódców stworzenia styczniowego w Krakowie (stronnictwo "białych") - po klęsce został uwięziony na około 2 lata. Współautor Teki Stańczyka, współzałożyciel "Przeglądu Polskiego", od 1870 współwłaściciel "Czasu". Był posłem na sejm, później członkiem austr. Izby Panów. Istotna postać w życiu nauk. Galicji. Od 1872 r. prof. UJ, dwukrotny rektor tej uczelni; od 1873 r. członek krak. Akademii Zdolności (w 91 r. jej prezes). Z katedry uniw. ustąpił w 1909 r., lecz pracował naukowo do końca życia. Jako uczony zajmował się gł. lit. XVI i XIX w. (rozprawy o Kochanowskim, Fredrze, Krasińskim, Sienkiewiczu i Pisarze polityczni XVI w., 1886). Potępiał pozytywistów za wprowadzenie do lit. brzydoty i pospolitości (niechęć do realizmu). Przekonany o szczególnej roli powieści hist. w życiu narod., stał się rzecznikiem H. Sienkiewicza. Stronniczo oceniał lit. - zawsze z punktu widzenia polit. tendencji. Największe dzieło T., Historia literatury polskiej t. I-VI (1900-7) - skrót dawnych artykułów i wykładów uniwersyteckich, w chwili ukazania się już była przestarzała erudycyjnie. Przyniosła jednak nowe myślenie o dziejach lit. (jako o procesie) i odrzucenie kontekstu biograficznego na rzecz tworzenia portretu psychol. pisarza. Po ogłoszeniu Teki Stańczyka pisywał utwory satyr., na przykład wydaną bezimiennie parodię Wesela S. Wyspiańskiego pt. Czyściec Słowackiego. Do końca życia został wierny poglądom polit. stańczyków. W wierszu O bardzo niegrzecznej poezji polskiej i jej strapionej ciotce, napisanym dla Zielonego Balonika, wykpił go T. Żeleński-Boy

Co to jest Stanisław Tarnowski w Słownik definicji T .