teka stańczyka co to znaczy

Co oznacza Stańczyka Teka? Co to jest: pamflety polit. piętnujące pol. życie publiczne, drukowane w

Co znaczy Teka stańczyka

Definicja TEKA STAŃCZYKA: pamflety polit. piętnujące pol. życie publiczne, drukowane w l. 1869-70 na łamach konserwatywnego "Przeglądu Polskiego", ich autorami byli redaktorzy S. Koźmian, J. Szujski, L. Wodzicki, S. Tarnowski. Atakowano pozorne deklaracje narod. i rel., snobistyczne zachowania elit inteligenckich, powierzchowny patriotyzm. Motywem tych wystąpień nie była jednak troska o dobro państwie, ale chęć przeciwstawienia się polit. przeciwnikom, szczególnie ugrupowaniom demokratycznym. Publikacje miały na celu propagowanie zachowawczych poglądów polit.: potępiały dążenia wolnościowe Polaków, wzywały do racjonalizmu, manifestowania religijności, przestrzegania zasad moralnych, utrzymania dawnych stosunków społ. Wobec zaborców stańczycy zachowywali lojalizm, gotowość do ugody. Takie myślenie reprezentuje w Weselu S. Wyspiańskiego Publicysta, któremu zjawia się królewski błazen Stańczyk

Co to jest Stańczyka Teka w Słownik definicji T .