teksty teoria literatury co to znaczy

Co oznacza Literatury Teoria Teksty? Co to jest: krytyka - interpretacja (1972-81) - dwumiesięcznik

Co znaczy "teksty. Teoria literatury

Definicja "TEKSTY. TEORIA LITERATURY: krytyka - interpretacja" (1972-81) - dwumiesięcznik naukowoliteracki wyd. poprzez Instytut Badań Literackich PAN i Komitet Nauk o Poezji PAN, adresowany gł. do środowisk nauk. i lit., nauczycieli i studentów. Red. byli: J. Błoński (od 1972), Cz. Hernas (od 1975), J. Sławiński (1981). Pismo drukowało prace dość krótkie, będące częściej zapisem hipotez, pytań i propozycji niż konstatacji. W kręgu jego zainteresowań znajdowały się wszystkie teksty kultury. Miało kilka stałych działów: Szkice (prace dotyczące konkretnych problemów badawczych), Roztrząsania i rozbiory (recenzje, polemiki, wspomnienia, przekłady), Świadectwa (fragm. dzienników pisarzy, zapiski i tym podobne). Nieregularnie ukazywały się Anonimy, Przechadzki i Autobiografia (zapisy refleksji, krótkie eseje, teksty o charakterze felietonowym). O specyficzności "T." decydowały także wybitne marginalia (glosy, żartobliwe anonimowe teksty). Szczególnie interesujące były numery monograficzne, poświęcone między innymi romantyzmowi w kulturze współcz., sarmatyzmowi, erotyce w kulturze, obrazom i motywom śmierci i tak dalej Nr 4-5 w 1981 r. w całości był poświęcony Cz. Miłoszowi. Kontynuacją "T." są "Teksty Drugie" - dwumiesięcznik wyd. poprzez IBL PAN od 1990 r. Red. naczelnym jest R. Nycz

Co to jest Literatury Teoria Teksty w Słownik definicji T .