teoria czystej formy co to znaczy

Co oznacza Formy Czystej Teoria? Co to jest: stworzona poprzez S. I. Witkiewicza. U jej podstaw

Co znaczy Teoria czystej formy

Definicja TEORIA CZYSTEJ FORMY: stworzona poprzez S. I. Witkiewicza. U jej podstaw tkwiło przekonanie o odrębności sztuki i potocznej rzeczywistości i wiara, iż sztuka jest ostatnią szansą człowieka, zamienionego poprzez cywilizację w bezmyślną, sytą istotę - umożliwia mu powrót do wierzeń i mitów. Zdaniem Witkacego sztuka europ. przeżyła 2 katastrofy: staroż. Grecję i renesans, które stworzyły potworny ideał naśladowania natury, oderwały sztukę od metafizycznych źródeł. Jej kluczowym zadaniem powinno być umożliwienie człowiekowi przeżycia tajemnicy Istnienia poprzez uświadomienie bytu jako "jedności w wielości". W tym celu należy uwolnić sztukę od przyziemnych obciążeń, pojmować ją jako czystą formę, tzn. dostrzegać jej piękno w jedności czysto formalnej. Dlatego Witkacy nie uważał powieści za dzieło sztuki, buduje ona gdyż rzeczywistość fikcyjną, lecz umotywowaną, nigdy nie uwalnia się od życiowego prawdopodobieństwa (Dlaczego powieść nie jest dziełem Sztuki Czystej). Szczególnie interesował go teatr, który najpełniej umożliwiał stwarzanie konstrukcji wielu dowolnych przedmiotów: barw, dźwięków, słów i działań (Teatr). Aby uwolnić go od przyziemnych obciążeń, Witkacy stosował deformację jako fundamentalny środek wyrazu. Własną teorią odgrodził się od realizmu i naturalizmu, lecz również od programu awangardy (zarzucał jej funkcjonalistyczne traktowanie sztuki) i prądów formalistycznych (nie interesowały się metafizyką)

Co to jest Formy Czystej Teoria w Słownik definicji T .