towiański andrzej co to znaczy

Co oznacza Andrzej Towiański? Co to jest: romant. mistyk, reprezentant mesjanizmu pol. Studiował

Co znaczy Towiański andrzej

Definicja TOWIAŃSKI ANDRZEJ: romant. mistyk, reprezentant mesjanizmu pol. Studiował prawo na U. Wil. (nie ukończył). Po widzeniach, powołujących go do "kwestie Bożej" (V 1839 i VII 1840), wyjechał do Paryża. W 1841 r. nawiązał kontakt z A. Mickiewiczem, który uznał go za Męża Naznaczonego, pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi, Człowieka Globu. Dzięki poety założył Koło ""kwestie Bożej o charakterze kabalistycznej sekty rel. Celem koła było wewn. doskonalenie się jego członków. T. głosił, iż historię świata można ująć w formułę: "plan Opatrzności - genialna jednostka - naród", nie mniej jednak naród jest nosicielem wartości, które wprowadza jednostka. Zapowiadał rychłe odrodzenie moralne Europy, pisał o konieczności edukacji pokory - również wobec wroga (rezygnacji z idei zemsty) - jako drogi do odzyskania niepodległości. Wydalony z Francji, pojechał do Belgii. W 1843 r. daremnie zabiegał o audiencję u papieża. Wydalony z Watykanu, osiadł w Szwajcarii. W 1848 r. powrócił do Paryża, gdzie na 3 miesiące został aresztowany. Do końca życia mieszkał w Szwajcarii. Zdobył kilkudziesięciu zwolenników, zwł. wśród Polaków, Francuzów i Włochów. Jego wpływom ulegali nawet najwybitniejsi, między innymi Mickiewicz i J. Słowacki. Towianizm albo walka z nim określały życie intelektualne pol. emigracji, zwł. lat 40

Co to jest Andrzej Towiański w Słownik definicji T .