trembecki stanław co to znaczy

Co oznacza Stanisław Trembecki? Co to jest: pisarz, dramatopisarz, tłumacz, od 1773 szambelan

Co znaczy Trembecki stanisław

Definicja TREMBECKI STANISŁAW: pisarz, dramatopisarz, tłumacz, od 1773 szambelan królewski, stały uczestnik obiadów czwartkowych, ulubieniec króla Stanisława Augusta, po abdykacji towarzyszył na wygnaniu monarsze aż do jego śmierci. W ostatnich latach życia związał się z dworem Sz. Potockiego i osiadł w Tulczynie. Debiutował alegoryczną bajką Opuchły (1773), w tym czasie publikował na łamach "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych" (1773-77) Bajki wybrane Ezopa. W poemacie Polanka (1779) opisując dobra synowca królewskiego S. Poniatowskiego zawarł poparcie dla reform na wsi. Spod jego pióra wyszły także libertyńskie wiersze Oda na ruinę zakonu jezuitów (1773) i Oda nie do druku (1773). Odpowiednikiem rokokowej literaturze bogatej w paradoksy, dwuznaczności i śmiały erotyzm są utwory Kąpiel i Powązki (1774). Twórczością własną starał się umacniać autorytet króla pisząc liczne ody i listy poet., na przykład Dnia siódmego września (1773). Refleksje filoz. i wspaniałe opisy ogrodów ostatniego protektora zawarł w poemacie Sofiówka (1804), którym urzekł czytelników, wśród nich A. Mickiewicza. Gruntowna znajomość języków pozwoliła T. na przekład komedii Woltera Syn marnotrawny (1779), wielu utworów J. B. Racine'a, W. Szekspira, Horacego i T. Tassa

Co to jest Stanisław Trembecki w Słownik definicji T .