trzy trzy co to znaczy

Co znaczy Trzy Po Trzy słownik. Co to jest najwyższym stopniu osobisty utwór A. Fredry, rodzaj

Co znaczy Trzy po trzy

Definicja TRZY PO TRZY: w najwyższym stopniu osobisty utwór A. Fredry, rodzaj pamiętnika. Pomyślany jako pożegnanie z piórem, podsumowanie dorobku. Aktualizowany i poprawiany. Pierwodruk okrojony poprzez cenzurę austr.; pełne wyd. 1968. To są wspomnienia z dzieciństwa i okresu służby wojskowej, gdzie gorzka refleksja (rozczarowanie do Napoleona) łączy się z humorem i autoironią. Swobodna, nieskrępowana chronologią narracja zbliża ten tekst do prozy L. Sterne'a. Jedno z najznakomitszych dzieł prozy romant. Sporna wartość dokumentalna.

Słownik Tytanizm:
Co znaczy charakteryzująca się dokonywaniem nadludzkich czynów, nacechowana wysiłkiem na miarę mitol. olbrzymów - tytanów; definicja przypisywane romant. bohaterom, którzy w poczuciu odpowiedzialności za losy trzy po trzy.
Słownik Teka Stańczyka:
Co znaczy piętnujące pol. życie publiczne, drukowane w l. 1869-70 na łamach konserwatywnego Przeglądu Polskiego , ich autorami byli redaktorzy S. Koźmian, J. Szujski, L. Wodzicki, S. Tarnowski. Atakowano trzy po trzy.
Słownik Twardowski Samuel Ze Skrzypny:
Co znaczy sarmackiego baroku, pierwszy oryginalny pol. twórca epiki. Kształcił się w kolegium jezuickim w Kaliszu. Walczył pod Chocimiem (1621), a w 1622 r. wziął udział w poselstwie K. Zbaraskiego do Turcji trzy po trzy.
Słownik Tyrteizm:
Co znaczy charakterystyczna dla poety-żołnierza, który swą literaturą zagrzewał do boju: odpowiednikiem własnym i opisem walecznych czynów; typ literaturze szczególnie popularnej w okresach walk trzy po trzy.
Słownik Treny:
Co znaczy dzieło J. Kochanowskiego. Powstały w l. 1579-80, wyd. I - 1580 r. w Drukarni Łazarzowej. Ich geneza wiąże się ze śmiercią córek: w 1578 albo 79 r. - 2,5-letniej Urszuli, wkrótce później Hanny trzy po trzy.

Co to jest Trzy Po Trzy w Słownik definicji T .

  • Dodano:
  • Autor: