twardowski co to znaczy

Co oznacza Jan Twardowski? Co to jest: ksiądz, pisarz. Ukończył polonistykę na UW. Należał do

Co znaczy Twardowski jan

Definicja TWARDOWSKI JAN: ksiądz, pisarz. Ukończył polonistykę na UW. Należał do redakcji "Kuźni Młodych". W okresie wojny żołnierz AK, brał udział w stworzeniu warszawskim. Do seminarium duchownego wstąpił w 1945 r., w 1948 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wikary i katecheta w szkole specjalnej. Przed wojną wydał t. Powrót Andersena (1937) i zamilkł na sporo lat. Następny tomik - Wiersze - ukazał się w 1959 r. Sławę przyniosły mu Znaki ufności (1970). Opublikował między innymi Niebieskie okulary (1980), Rachunek dla dorosłego (1982), Na osiołku (1986), Sumienie ruszyło i inne wiersze (1990). Bliski jest mu franciszkański wymiar chrystianizmu - w ciepłej, wypełnionej miłością do świata literaturze pochyla się nad każdym stworzeniem: kwiatem, mrówką, biedronką. Nie lubi literaturze pojęciowej, operuje konkretem. W wierszu Ratunek wzywa dzikiego królika, chrząszcza, ślimaka, aby ratowali go przed abstrakcjami. W jego literaturze Bóg, świat i człowiek tworzą jedność. Wiersze refleksyjne są zapisem rozważań o świecie, istnieniu w nim dobra i zła. T. akceptuje go w całej złożoności i ułomności, chwali jego rozmaitość. Za zadanie człowieka uważa dążenie do dobra, tzn. dawanie siebie innym (ludzie potrzebują siebie nawzajem). Kwestie ogromne i ostateczne traktuje bezpośrednio, czasem bezceremonialnie. Z liryzmem łączy humor, autoironię. Ma wyjątkowy dar aforystycznego formułowania myśli, chętnie posługuje się paradoksem i elipsą. Zakorzeniony w tradycji, zbliżający się do awangardy poprzez zamiłowanie do skrótu myślowego i odległej metafory, stworzył oryginalną poezję, cieszącą się wielką popularnością - jedno z największych osiągnięć w pol. liryce rel

Co to jest Jan Twardowski w Słownik definicji T .