twardowski samuel skrzypny co to znaczy

Co oznacza Twardowski Samuel ze Skrzypny? Co to jest: reprezentant sarmackiego baroku, pierwszy

Co znaczy Twardowski samuel ze skrzypny

Definicja TWARDOWSKI SAMUEL ZE SKRZYPNY: reprezentant sarmackiego baroku, pierwszy oryginalny pol. twórca epiki. Kształcił się w kolegium jezuickim w Kaliszu. Walczył pod Chocimiem (1621), a w 1622 r. wziął udział w poselstwie K. Zbaraskiego do Turcji. Od 1633 r. w służbie J. Wiśniowieckiego. Dzierżawił wioski na Podolu i w Wielkopolsce. W swoich dziełach łączył tradycję kulturalną szlacheckiego zaścianka z obyczajem dworu. Tworzył różne typy poematów: opisowy, biograficzny, batalistyczny, relację z podróży i tak dalej Inicjalne wiersze to między innymi tłumaczenie ód Horacego i M. Sarbiewskiego i panegiryki. Pierwszą próbą eposu narod. stał się Władysław IV, władca polski i szwedzki, sławiący rozmiar władcy. Autor odtworzył psychikę bohatera, wykorzystując opozycję ciemności (samotność) i światła (powrót do równowagi psychicznej). Idealne poematy to Daphnis w drzewo bobkowe przemienieła się (utwór o zmysłowej miłości i ludziach bezradnych wobec jej niszczącej siły) i Nadobna Paskwalina z hiszpańskiego świeżo w polski przemieniona ubiór - romans alegor., ukazujący triumf bohaterki nad światową miłością. Przygodowa fabuła została podporządkowana nauce życia: Paskwalina odnajduje wewn. harmonię dzięki pokucie i klasztornemu odosobnieniu. Autor udziela czytelnikowi rad również poprzez dygresje, wątki wtrącone, mowy bohaterów. Poematem-diariuszem zapisującym rzeczywiste przeżycia T. była Przeważna legacja Krzysztofa Zbaraskiego do ... cesarza tureckiego Mustafy. Przenikanie się w niej punktów widzenia chrześcijanina, Sarmaty i poety i łączenie różnych nastrojów decydują o dynamiczności narracji. T. był mistrzem plastycznego opisu. Tworzył świat z kształtów, barw, ruchu. Pisał stylem regularnie nadmiernie okazałym, charakteryzującym się zagęszczeniem środków wyrazu - w intencjach poety miały one oddawać zmienność świata

Co to jest Twardowski Samuel ze Skrzypny w Słownik definicji T .