tygodnik ilustrowany co to znaczy

Co oznacza Ilustrowany Tygodnik? Co to jest: magazyn wyd. w Warszawie, I pismo z kolorowymi

Co znaczy "tygodnik ilustrowany"

Definicja "TYGODNIK ILUSTROWANY": magazyn wyd. w Warszawie, I pismo z kolorowymi reprodukcjami. W sporze pozytywistów z romantykami reprezentowało "starych". Próbowało połączyć kult narod. tradycji (wiedza o dziejach pol. kultury, obyczaju, pamięć o narod. pamiątkach) z akceptacją postępu technicznego i oświaty. Świadomie zachowywało neutralność polit. - zwł. w okresie stworzenia styczniowego. "T. I." był najpopularniejszym magazynem w Polsce (w r. 1871 miał nakł. 4 tys., w 96 r. - 11 tys.). Szczególną rolę odegrał w zaborze pruskim, gdzie zastępował książka historii i jęz. pol. Z biegiem czasu poszerzał zakres tematyki współcz. Od początku miał bogaty dział lit. (idealny w l. 1898-1907 pod red. I. Matuszewskiego). Z pismem współpracowali między innymi J. I. Kraszewski, T. T. Jeż, N. Żmichowska, E. Orzeszkowa, H. Sienkiewicz (drukował tu Trylogię), A. Świętochowski, M. Konopnicka, W. Reymont, K. Tetmajer, S. Żeromski, T. Miciński, S. Przybyszewski, S. Wyspiański, M. Dąbrowska, J. Iwaszkiewicz, M. Jastrun, K. Makuszyński, Z. Nałkowska, W. Gombrowicz, B. Schulz, J. Tuwim, M. Wańkowicz, S. I. Witkiewicz. Nakładem "T. I." ukazały się Pisma H. Sienkiewicza (t. 1-81, 1889-1906) i Pisma W. Reymonta (t. 1-48, 1930-34)

Co to jest Ilustrowany Tygodnik w Słownik definicji T .