tyrmand leopold co to znaczy

Co znaczy Leopold Tyrmand słownik. Co to jest dziennikarz, publicysta, autor scenariuszy filmowych

Co znaczy Tyrmand leopold

Definicja TYRMAND LEOPOLD: prozaik, dziennikarz, publicysta, autor scenariuszy filmowych, współred. "Przekroju" i "Tygodnika Powszechnego", wykładowca lit. słowiańskich na Uniw. Columbia w Nowym Jorku. W pierwszych latach wojny pracował początkowo w Wilnie, po zajęciu go poprzez Niemców ukrywał się do 1942, a następnie zgłosił się na roboty do Niemiec upatrując w tym szansę na ocalenie. Końca wojny doczekał w obozie koncentracyjnym w Norwegii. Nadzwyczajnie barwna, wręcz kultowa postać powojennej Warszawy, miłośnik i apostoł jazzu w szarej rzeczywistości lat 50., przewodniczył dorocznym festiwalom Jazz Jamboree, na stałe wyemigrował z państwie w 1965 r. Fundamentem jego twórczości jest obiekt biograficzny, a przewarzająca część książek to rozbudowana i mocno ubarwiana autobiografia. Debiutował tomem opowiadań Hotel Ansgar (1947), następnie ukazał się t. Gorzki smak czekolady Lucullus (1957). W najwyższym stopniu znaczną pozycją w twórczości T. jest powieść Niedobry (1955), bezkonkurencyjny bestseller tamtych lat, wybitna panorama Warszawy. Wyraźnym powrotem do autobiografii są powieści Filip (1961) i Życie towarzyskie i uczuciowe (1967), ta druga będąca rodzajem pamfletu na warszawskie środowisko lit. i artyst. lat 60. Codzienność Polaka w czasach PRL opisana została w Cywilizacji komunizmu (1972). Zach. muzyce poświęcił książkę U brzegów jazzu (1957). Wśród pozycji wyd. na emigracji odznacza się Dziennik 1954 (1980) - fascynująca lektura, gdzie autor w sposób błyskotliwy, śmieszny, niekiedy wręcz zjadliwy opisuje powojenne środowisko lit. w państwie, ukazuje ludzi maluczkich, słabych wewnętrznie, którymi ówczesna władza dowolnie manipulowała.

Słownik Trzy Po Trzy:
Co znaczy stopniu osobisty utwór A. Fredry, rodzaj pamiętnika. Pomyślany jako pożegnanie z piórem, podsumowanie dorobku. Aktualizowany i poprawiany. Pierwodruk okrojony poprzez cenzurę austr.; pełne wyd. 1968 tyrmand leopold.
Słownik Tendencyjna Literatura:
Co znaczy propagującej obowiązujące idee i programy społ. i polit., chcącej oddziaływać na odbiorców, charakteryzującej się podporządkowaniem treści i formy przyjętym założeniom. Pozytywistyczna powieść tyrmand leopold.
Słownik "Tygodnik Ilustrowany":
Co znaczy Warszawie, I pismo z kolorowymi reprodukcjami. W sporze pozytywistów z romantykami reprezentowało starych . Próbowało połączyć kult narod. tradycji (wiedza o dziejach pol. kultury, obyczaju, pamięć o tyrmand leopold.
Słownik Trędowata:
Co znaczy Mniszkówny, której fabułę stanowią dzieje tragicznej miłości niezamożnej szlachcianki i młodego magnata. Zakochani w sobie nauczycielka w arystokratycznym domu Stefcia Rudecka i ordynat Waldemar tyrmand leopold.
Słownik "Twórczość":
Co znaczy wychodzący od 1945 r. Do V 1950 r. ukazywała się w Krakowie pod redakcją K. Wyki, później została przeniesiona do Warszawy. Redakcję objął A. Ważyk, a od 1955 r. J. Iwaszkiewicz. Po jego śmierci tyrmand leopold.

Co to jest Leopold Tyrmand w Słownik definicji T .

  • Dodano:
  • Autor: