wallenrodyzm co to znaczy

Co znaczy Wallenrodyzm słownik. Co to jest moralna człowieka zmuszonego wybierać pomiędzy zdradą

Co znaczy Wallenrodyzm

Definicja WALLENRODYZM: postawa moralna człowieka zmuszonego wybierać pomiędzy zdradą ideałów patriotycznych a sprzeniewierzeniem się własnemu sumieniu. Termin powstał przez wzgląd na kreacją bohatera Konrada Wallenroda A. Mickiewicza. Wallenrod posługuje się fałszem, podstępem. Jego tragiczny wybór znaczy skazanie się na wyrzuty sumienia i klęskę w życiu osobistym. Etyczny aspekt w. był i jest obiektem rozważań.

Słownik Wiechecki Stefan, Pseud. Wiech:
Co znaczy Popularność przyniosły mu felietony i humoreski odtwarzające sposób bycia i język mieszkańców przedwojennych peryferyjnych dzielnic Warszawy, między innymi Znakiem tego (1936), Wiadomo - stolica wallenrodyzm.
Słownik Wierna Rzeka. Klechda Domowa:
Co znaczy Żeromskiego stanowiąca ostatnią część zamierzonego cyklu hist., zaczynającego się od Popiołów. Autor powraca w utworze do historii stworzenia styczniowego, odtwarza epizod związany z bitwą pod wallenrodyzm.
Słownik Witkiewicz Stanisław:
Co znaczy prozaik, malarz. Tata Stanisława Ignacego W. l. 1864-68 spędził w Tomsku ( tata - powstaniec styczniowy - został zesłany na Syberię). W l. 1868-71 studiował malarstwo w Petersburgu, a w 1872 - w wallenrodyzm.
Słownik Wizyjność:
Co znaczy lit. nie mającego charakteru mimetycznego, będącego tworem wyobraźni, ujawniającego się we śnie, widzeniu, objawieniu, na przykład w III cz. Dziadów A. Mickiewicza Widzenie ks. Piotra czy Sen Ewy wallenrodyzm.
Słownik Wańkowicz Melchior:
Co znaczy dziennikarz, twórca pol. reportażu lit. Studiował w krakowskiej Szkole Nauk Polit. i prawo na UJ (ukończył na UW). Podoficer Związku Strzeleckiego. W l. 1917-18 żołnierz w Korpusie Polskim w Rosji wallenrodyzm.

Co to jest Wallenrodyzm w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: