warkoczyk co to znaczy

Co znaczy Warkoczyk słownik. Co to jest Różewicza z t. Pięć poematów, zapis wrażeń z muzeum w

Co znaczy Warkoczyk

Definicja WARKOCZYK: wiersz T. Różewicza z t. Pięć poematów, zapis wrażeń z muzeum w Oświęcimiu. Autor znakomicie stopniuje napięcie. I strofa ma charakter beznamiętnej, dokładnej informacji o tym, co działo się w przeszłości. W następującym po niej opisie uderza ironiczne kolekcja czystych szyb gabloty z widokiem "sztywnych włosów uduszonych". Następna strofa własną regularnością (wyjątkową w utworze) przypomina pieśń lamentacyjną. Wiersz kończy się ekspresywnym obrazem kłębiących się włosów (w II zwrotce "leżały sztywne"), którego groza zostaje spotęgowana poprzez zderzenie z pogodnym, niemal frywolnym obrazkiem (warkoczyk, "za który pociągają w szkole / niegrzeczni chłopcy"). Właściwością utworu jest polifonia: dopełniają się w nim 4 głosy: przewodnika-informatora (I zwrotka), obserwatora (II zwrotka), tradycyjnego liryka (III zwrotka), poety współcz. (IV zwrotka).

Słownik Weyssenhoff Józef:
Co znaczy krytyk lit. Studiował prawo w Dorpacie. Od 1891 r. (z przerwami) mieszkał w Warszawie, wydawał i red. Bibliotekę Warszawską . W powieściach (Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, 1898; Syn warkoczyk.
Słownik Wincenty Zw. Kadłubkiem:
Co znaczy pol. Studiował najprawdopodobniej na uniw. w Paryżu i Bolonii. Od 1209 r. biskup krakowski, w 1215 brał udział w IV soborze laterańskim, w 1218 wstąpił do klasztoru cystersów. Jego dzieło - Chronica warkoczyk.
Słownik W Małym Dworku:
Co znaczy Witkiewicza. Tytuł jest parodystyczną aluzją do realistycznego dramatu T. Rittnera W małym domku i mitu dworku jako tradycyjnego symbolu rodzinnego szczęścia i życia w harmonii. Witkacy deformuje warkoczyk.
Słownik Wędrówka:
Co znaczy w Odysei Homera (znak życia) i Boskiej Komedii Dantego (((znak wznoszenia się człowieka z dna upadku ku świętości). Z poematu Dantego najczęściej jest wybierany motyw wędrówki poprzez Piekło. W lit warkoczyk.
Słownik Władysław:
Co znaczy kaznodzieja, beatyfikowany w 1750 r. Pierwszy znany pisarz piszący po polsku. Autor pieśni lir. i epickich - w najwyższym stopniu znany cykl: Żołtarz Jezusów (1488). Szczególnie chętnie podejmował warkoczyk.

Co to jest Warkoczyk w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: