warszawianka pieśń roku 1831 co to znaczy

Co znaczy Warszawianka. Pieśń z roku 1831 słownik. Co to jest 1 akcie S.Wyspiańskiego, prwdr. w

Co znaczy Warszawianka. Pieśń z roku 1831

Definicja WARSZAWIANKA. PIEŚŃ Z ROKU 1831: dramat w 1 akcie S.Wyspiańskiego, prwdr. w "Życiu" (1898), wyst. w Krakowie t.r. Tytułowa W. jest przewodnim motywem utworu, tłem wydarzeń rozgrywających się w trzecim dniu bitwy pod Olszynką (25 II 1831). Właściwa akcja umieszczona w dworku sióstr Marii i Anny, zarazem siedzibie sztabu powstańczego gen. J. Chłopickiego, obrazuje powody upadku stworzenia listopadowego. Dopiero na wieść o klęsce pol. oddziałów i śmierci narzeczonego Marii, o czym zawiadamia Wiarus, niechętny do chwili obecnej generał decyduje się objąć dowództwo. Wyspiański ocenia nie tylko postawę przywódców, lecz także krytycznie wypowiada się o romantycznym kulcie śmierci za ojczyznę. Dramat, zbudowany wedle znak. poetyką wzorca maeterlinckowskiego, eksponuje przeczucie i nastrój, bierność bohaterów wobec losu (na przykład Maria i jej narzeczony), temu podporządkowana jest scenografia (przenikanie czerni i bieli) i muzyka. Tytułowa pieśń "Oto dziś dzień krwi i chwały" jest tłum. z franc. poety i dramaturga C. Delavigne'a, wykonana po raz pierwszy z muzyką K. Kurpińskiego w Teatrze Narodowym 5 IV 1831.

Słownik Węgierski Tomasz Kajetan:
Co znaczy Naruszewicza. Cudowne dziecko lit. oświec. - debiutował jako 15-letni chłopiec wierszami zamieszczonymi w Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych . Jego talent ujawnił się już w szkole (jezuickie warszawianka. pieśń z roku 1831.
Słownik Wyspiański Stanisław:
Co znaczy pisarz, malarz, uczeń i współpracownik J. Matejki, który powierzył mu współwykonanie polichromii odnawianego kościoła Mariackiego. Reformator teatru propagujący swą ideę teatru-świątyni warszawianka. pieśń z roku 1831.
Słownik Wojtyła Karol Józef, Papież Jan Paweł II, Pseud. Andrzej Jawień, Stanisław Andrzej Gruda, Piotr Jasień:
Co znaczy pisarz, dramaturg. W 1938 r. zaczął studia polonistyczne na UJ. W okresie okupacji studiował na wydziale teologii UJ i w konspiracyjnym seminarium duchownym w Krakowie. Wspólnie z M. Kotlarczykiem warszawianka. pieśń z roku 1831.
Słownik "Więź":
Co znaczy kult. wyd. w Warszawie od 1958 r. poprzez grupę działaczy Klubów Inteligencji Katolickiej pod red. T. Mazowieckiego (aktualnie red. C. Gawryś). Pismo zajmuje się społ. i polit. rolą Kościoła w warszawianka. pieśń z roku 1831.
Słownik Wysokie Drzewa:
Co znaczy zbioru pod tym samym tytułem (1932), gdzie kunsztowny opis wieczornego krajobrazu tworzy atmosferę ładu i spokoju wewn., ponieważ w takiej ciszy wieczornej rośnie wyzwolona dusza . Wysokie drzewa są warszawianka. pieśń z roku 1831.

Co to jest Warszawianka. Pieśń z roku 1831 w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: