werteryzm co to znaczy

Co znaczy Werteryzm słownik. Co to jest bohatera lit. i schemat zachowań utrwalonych w lit. i

Co znaczy Werteryzm

Definicja WERTERYZM: postawa bohatera lit. i schemat zachowań utrwalonych w lit. i obyczajowości końca XVIII i pocz. XIX w., zapoczątkowane Cierpieniami młodego Wertera J. W. Goethego. Wyróżniki w. to: poczucie bezsensu życia, wyrażające się w bólu istnienia (Weltschmerz), przeżywanie rozterek emocjonalnych, filoz., etycznych, bunt przeciw konwenansom i normom moralnym współcz. świata, uniemożliwiającym realizowanie własnych ideałów, wybujała uczuciowość i marzycielstwo. W. prowadził regularnie do samobójstwa. W lit. pol. postawę tę reprezentuje Gustaw z Dziadów cz. IV.

Słownik Wołodyjowski Michał:
Co znaczy hist. cyklu powieści H. Sienkiewicza, tytułowy bohater ostatniej części Pan Wołodyjowski, wybitny żołnierz określany mianem pierwszej szabli Rzeczypospolitej , typowy reprezentant XVII-wiecznej werteryzm.
Słownik Wokulski Stanisław:
Co znaczy B. Prusa Lalka, potomek zubożałej szlachty, bogaty kupiec, właściciel dużego sklepu warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu. Oddany poprzez ojca do pomocy Hopferowi w prowadzeniu winiarni werteryzm.
Słownik "Wędrowiec":
Co znaczy Warszawie w l. 1863-1906, w składzie redakcji pracowali między innymi A. Dygasiński, B. Prus, A. Sygietyński, S. Witkiewicz. Zainteresowania społ. publicystów i pisarzy skupiały się na chłopstwie i werteryzm.
Słownik Witkiewicz Stanisław Ignacy, Pseud. Witkacy:
Co znaczy powieściopisarz, dramaturg, teoretyk kultury, malarz, fotografik, otoczony legendą mistyfikatora, ekscentryka i skandalisty. Syn Stanisława W., którego dom skupiał elitę artyst. i intelektualną werteryzm.
Słownik Wierzyński Kazimierz, Pierwotnie K. Wirstlein:
Co znaczy eseista, współtwórca ekipy poet. Skamander. Współpracownik między innymi informacje Literackich i redaktor Kultury (1931-32), członek PAL (od 1938) i komitetu redakcyjnego Tygodnika Polskiego w Nowym werteryzm.

Co to jest Werteryzm w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: