weyssenhoff józef co to znaczy

Co znaczy Józef Weyssenhoff słownik. Co to jest prozaik, krytyk lit. Studiował prawo w Dorpacie. Od

Co znaczy Weyssenhoff józef

Definicja WEYSSENHOFF JÓZEF: pisarz, prozaik, krytyk lit. Studiował prawo w Dorpacie. Od 1891 r. (z przerwami) mieszkał w Warszawie, wydawał i red. "Bibliotekę Warszawską". W powieściach (Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, 1898; Syn marnotrawny, 1905) z ironią portretował arystokrację, zarzucając jej kosmopolityzm. Przeciwstawił jej postawie program narodowego posłannictwa (kwestia Dołęgi, 1901) i kultywowania tradycji (Syn marnotrawny). W powieściach polit. (W ogniu, 1908; Cudno i ziemia cudeńska, 1921; Noc i świt, 1924) ukazał obraz rewolucji 1905 r. i I wojny światowej, dystansując się zdecydowanie od ruchu legionowego. Idealne powieści W. to Soból i panna (1912) i Puszcza (1915), gdzie opisując krajobraz Litwy i Polesia ujawnił talent stylisty. Jako pisarz zbliżał się do nurtu klasycystycznego (Lyrica, 1894; Z Grecji, 1895; Erotyki, 1911). Był autorem nowel (między innymi Za błękitami, 1898; Znaj pana, 1912) i tekstów krytycznoliterackich (pamflet O laury Wyspiańskiego, 1909). W 1925 r. wydał Mój pamiętnik literacki.

Słownik Wiosna:
Co znaczy zamieszczony na łamach pisma Pro Arte et Studio (1918), mający charakter manifestu życia, jego biologizmu. Pisarz zainspirowany witalizmem H. Bergsona okazywał własną fascynację biologicznym wymiarem weyssenhoff józef.
Słownik Wysokie Drzewa:
Co znaczy zbioru pod tym samym tytułem (1932), gdzie kunsztowny opis wieczornego krajobrazu tworzy atmosferę ładu i spokoju wewn., ponieważ w takiej ciszy wieczornej rośnie wyzwolona dusza . Wysokie drzewa są weyssenhoff józef.
Słownik Wyspiański Stanisław:
Co znaczy pisarz, malarz, uczeń i współpracownik J. Matejki, który powierzył mu współwykonanie polichromii odnawianego kościoła Mariackiego. Reformator teatru propagujący swą ideę teatru-świątyni weyssenhoff józef.
Słownik Wolny Najmita:
Co znaczy Konopnickiej opubl. w t. Poezje (1881), gdzie bohaterem jest uwolniony od wyzysku pańszczyźnianego chłop. Przedstawiona tragedia życiowa odnosi się do ciężkiej sytuacji wielu chłopów, którzy carską weyssenhoff józef.
Słownik W Rzece Heraklita:
Co znaczy Szymborskiej z tomu Sól (1962) jest refleksją nad zmieniającym się światem, miejscem człowieka i sensem jego istnienia w rzeczywistości. Tytuł, a również paralelizm rozpoczynający każdą zwrotkę weyssenhoff józef.

Co to jest Józef Weyssenhoff w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: