wiadomości literackie co to znaczy

Co znaczy Literackie Wiadomości słownik. Co to jest najpoczytniejszy tygodnik kult.-lit. w 20-leciu

Co znaczy "wiadomości literackie"

Definicja "WIADOMOŚCI LITERACKIE": najpoczytniejszy tygodnik kult.-lit. w 20-leciu międzywojennym. Założyciel i red. M. Grydzewski stworzył nowoczesny magazyn lit. na wzór pism franc., dbając o jego poziom, lecz i o zdobycie szerokiego kręgu odbiorców. "W. L." miały ciekawą szatę graficzną (zdjęcia, karykatury, reprodukcje). Z założenia eklektyczne, stały się wkrótce nieoficjalną trybuną skamandrytów, publikowali w nich jednak prawie wszyscy znaczny pisarze 20-lecia. Pismo prowadziło liczne kampanie publicyst. (na przykład antybrązownicze T. Boya-Żeleńskiego, protest przeciw cenzurze ograniczającej swobodę twórców), kształtowało postawy, poglądy i gusty lit. inteligencji (ośmieszało kicz i tandetę lit.). Co roku przyznawało własną nagrodę lit. 36 numerów szczególnych poświęciło wybranym tematom, regionom, ośrodkom kultury i pisarzom, między innymi J. Kochanowskiemu, A. Mickiewiczowi, J. Słowackiemu, S. Wyspiańskiemu, B. Prusowi, J. Kasprowiczowi, S. Przybyszewskiemu, W. Reymontowi i obdarzonym szczególnym kultem L. Staffowi i S. Żeromskiemu. Od około 1930 r. "W. L." nabrały charakteru pisma lit.-społ. (wybitne działy reportażu i krytyki artyst.). Zachowując charakter demokratyczno-liberalny, było przedmiotem ciągłych ataków zarówno lewicy, jak i prawicy. Grydzewski na emigracji w Londynie wydawał pismo dalej jako "informacje", po jego śmierci (1974) kontynuowała S. Kossowska. Ostatni numer ukazał się w marcu 1981.

Słownik Werteryzm:
Co znaczy lit. i schemat zachowań utrwalonych w lit. i obyczajowości końca XVIII i pocz. XIX w., zapoczątkowane Cierpieniami młodego Wertera J. W. Goethego. Wyróżniki w. to: poczucie bezsensu życia, wyrażające "wiadomości literackie".
Słownik Woroszylski Wiktor:
Co znaczy dziennikarz. Studiował polonistykę na Uniw. Łódzkim. W młodości żarliwy wyznawca ideologii komunistycznej. 3 lata pobytu w ZSRR (w 1952-55 studiował w Instytucie Literatury w Moskwie) były czasem "wiadomości literackie".
Słownik Wybicki Józef:
Co znaczy dziennikarz i działacz polit., aktywny uczestnik obiadów czwartkowych u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Działał w KEN, w Komisjach Sejmu Czteroletniego, uczestniczył w opracowaniu tak zwany "wiadomości literackie".
Słownik Wierna Rzeka. Klechda Domowa:
Co znaczy Żeromskiego stanowiąca ostatnią część zamierzonego cyklu hist., zaczynającego się od Popiołów. Autor powraca w utworze do historii stworzenia styczniowego, odtwarza epizod związany z bitwą pod "wiadomości literackie".
Słownik Wysokie Drzewa:
Co znaczy zbioru pod tym samym tytułem (1932), gdzie kunsztowny opis wieczornego krajobrazu tworzy atmosferę ładu i spokoju wewn., ponieważ w takiej ciszy wieczornej rośnie wyzwolona dusza . Wysokie drzewa są "wiadomości literackie".

Co to jest Literackie Wiadomości w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: