wierna rzeka klechda domowa co to znaczy

Co znaczy Wierna rzeka. Klechda domowa słownik. Co to jest Żeromskiego stanowiąca ostatnią część

Co znaczy Wierna rzeka. Klechda domowa

Definicja WIERNA RZEKA. KLECHDA DOMOWA: powieść S. Żeromskiego stanowiąca ostatnią część zamierzonego cyklu hist., zaczynającego się od Popiołów. Autor powraca w utworze do historii stworzenia styczniowego, odtwarza epizod związany z bitwą pod Małogoszczą znany mu z rodzinnych przekazów, dwór w Rudzie Zajączkowskiej przetwarza w powieści w Rozłogi, ciotkę Józefatę Saską nazywa Rudecką, mieszkająca tam krewna Aniela Lubowiecka opiekująca się powstańcem Janem Pałubińskim to Salomea Brynicka i Józef Odrowąż, a parę kilometrów od pola bitwy płynąca Łośna zostaje tytułową wierną rzeką; osobiste przedmioty decydują o podtytule powieści. Podręcznik łączy dwa wątki: historyczny, zawierający opisy dramatu powstańców - zdezorganizowane oddziały, rozbite rodziny, nieustanne ucieczki i ukrywanie się (Rudeccy, Antoni Brynicki, Hubert Olbromski, Józef Odrowąż), i miłosny, gdzie ogromne uczucie ubogiej szlachcianki Brynickiej do uratowanego poprzez nią powstańca, księcia Odrowąża nie może być zaakceptowane poprzez jego matkę na skutek różnego statusu społ. Istotnym elementem powstańczego obrazu jest relacja chłopstwa do tego zrywu, początkowo wrogi (wyśmiewają, a nawet chcą zadenuncjować rannego Odrowąża), potem wspierający (świadomie nie znajdują zatopionych poprzez Olbromskiego w rzece dokumentów powstańczych). Szczególną rolę odgrywa w powieści rzeka: łączy w całość dwa wątki, obmywa rany księcia Odrowąża po bitwie, kryje rządowe dokumenty powstańcze, jest powiernicą dramatu Salomei po rozstaniu z ukochanym, otrzymuje miano wiernej. W zapisie istotnych treści na uwagę zasługują związek losów człowieka z przyrodą, naturalizm opisu klęski i śmierci, emocjonalne nacechowanie osobistych przeżyć bohaterów. Ekr. w reż. T. Chmielewskiego 1983.

Słownik Wolska Maryla:
Co znaczy Matka B. Obertyńskiej. Studiowała malarstwo w Monachium i Paryżu. Jej lwowski salon w willi Zaświecie stał się miejscem spotkań intelektualnej i artyst. elity miasta (nieformalna towarzyska ekipa wierna rzeka. klechda domowa.
Słownik Wiesław:
Co znaczy sielanka K. Brodzińskiego, ogłoszona w Pamiętniku Warszawskim , inna niż dotychczasowe. Autor wyidealizował wieś, przedstawił ją jako krainę szczęśliwości i harmonii, nieskażoną cywilizacją wierna rzeka. klechda domowa.
Słownik Witkowska Alina:
Co znaczy IBL PAN, członek PAU, badaczka lit. 1. poł. XIX w. stosująca w swych pracach sposoby przejęte z historii idei, psychologii społ. i socjologii. Autorka wielu opracowań lit. romantycznej, między wierna rzeka. klechda domowa.
Słownik Wesele:
Co znaczy Wyspiańskiego wyst. 16 III 1901, wyd. w Krakowie t.r. Inspiracją dla autora było wesele poety L. Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną - chłopką z krakowskich Bronowic. Uroczystość odbyła się w domu W wierna rzeka. klechda domowa.
Słownik Wyka Kazimierz:
Co znaczy lit., eseista. Po ukończeniu studiów na UJ był stypendystą Funduszu Kultury Narodowej w Belgii i Francji. Od 1948 prof. UJ, od 1952 członek PAN, współzałoż., a potem (1953-71) dyrektor IBL, w l. 1945 wierna rzeka. klechda domowa.

Co to jest Wierna rzeka. Klechda domowa w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: