wiersz słoty zachowaniu przy co to znaczy

Co znaczy Wiersz Słoty o zachowaniu się przy stole zw. W. S. o chlebowym stole słownik. Co to jest

Co znaczy Wiersz słoty o zachowaniu się przy stole zw. W. S. O chlebowym stole

Definicja WIERSZ SŁOTY O ZACHOWANIU SIĘ PRZY STOLE ZW. W. S. O CHLEBOWYM STOLE: zachował się dzięki fotokopiom sporządzonym poprzez S. Vrtel-Wierczyńskiego. Oryginał został zniszczony w 1944 r. Pierwszy utwór, którego twórca ujawnił własne nazwisko (przezwisko?). Wg określeń J. Wiesiołowskiego autorem jest Przecław Słota (Złota?) z Gosławic w ziemi łęczyckiej - szlachcic związany z dworem starosty wielkopolskiego, Tomka z Węgleszyna, kultywującym obyczaj oparty na wzorach zach. Wiersz jest próbą przeszczepienia tego obyczaju na grunt pol. Przeciwstawia go więc "domowemu", prostackiemu sposobowi bycia. Słota dowodzi, iż rytuału przestrzegają ludzie godni szacunku - panowie, rycerze, damy. Tematem I części wiersza są zasady dwornego biesiadowania, II - kult damy. Autor ustala zasady zachowania się przy stole, zajmowania miejsc, dwornej konwersacji, lecz i mycia rąk. Głosi pochwałę damy, przypomina o usługiwaniu jej. Reprezentujący parenetyczną lit. wiersz jest zarazem świadectwem kultury dworskiej w Polsce z pocz. XV w. Jego klamrę stanowią apostrofy do Boga: najpierw z prośbą o natchnienie, w zakończeniu zawierającą nazwisko autora. Bezpośrednie zwroty do słuchaczy, zmienna długość wersów świadczą, iż wiersz był przeznaczony do melorecytacji, a występujące w nim liczne błędy i niejasności sugerują, iż został zapisany z pamięci.

Słownik Wzorce Osobowe Epoki:
Co znaczy cech człowieka, uznawanych w danej epoce za w najwyższym stopniu pożądane przez wzgląd na panującym w niej systemem wartości. Są zawsze uwarunkowane historycznie, kulturowo, środowiskowo i zazwyczaj wiersz słoty o zachowaniu się przy stole zw. w. s. o chlebowym stole.
Słownik Wciąż O Ikarach Głoszą...:
Co znaczy gdzie nawiązania do antycznego mitu o Dedalu i Ikarze i do obrazu P. Breughla Upadek Ikara są prezentacją dwóch postaw wobec świata. Podmiot lir. jest człowiekiem współcz. polemizującym z wiersz słoty o zachowaniu się przy stole zw. w. s. o chlebowym stole.
Słownik Werteryzm:
Co znaczy lit. i schemat zachowań utrwalonych w lit. i obyczajowości końca XVIII i pocz. XIX w., zapoczątkowane Cierpieniami młodego Wertera J. W. Goethego. Wyróżniki w. to: poczucie bezsensu życia, wyrażające wiersz słoty o zachowaniu się przy stole zw. w. s. o chlebowym stole.
Słownik Władysław:
Co znaczy kaznodzieja, beatyfikowany w 1750 r. Pierwszy znany pisarz piszący po polsku. Autor pieśni lir. i epickich - w najwyższym stopniu znany cykl: Żołtarz Jezusów (1488). Szczególnie chętnie podejmował wiersz słoty o zachowaniu się przy stole zw. w. s. o chlebowym stole.
Słownik Wokulski Stanisław:
Co znaczy B. Prusa Lalka, potomek zubożałej szlachty, bogaty kupiec, właściciel dużego sklepu warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu. Oddany poprzez ojca do pomocy Hopferowi w prowadzeniu winiarni wiersz słoty o zachowaniu się przy stole zw. w. s. o chlebowym stole.

Co to jest Wiersz Słoty o zachowaniu się przy stole zw. W. S. o chlebowym stole w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: