wierzyński kazimierz co to znaczy

Co znaczy Wierzyński Kazimierz, pierwotnie K. Wirstlein słownik. Co to jest prozaik, eseista

Co znaczy Wierzyński kazimierz, pierwotnie k. Wirstlein

Definicja WIERZYŃSKI KAZIMIERZ, PIERWOTNIE K. WIRSTLEIN: pisarz, prozaik, eseista, współtwórca ekipy poet. Skamander. Współpracownik między innymi "informacje Literackich" i redaktor "Kultury" (1931-32), członek PAL (od 1938) i komitetu redakcyjnego "Tygodnika Polskiego" w Nowym Jorku (1943). Po II wojnie światowej na emigracji. Debiutował tomem literaturze pełnej optymizmu, głoszącej radość życia Wiosna i wino (1919). Następne pozycje to między innymi Wróble na dachu (1921), Ogromna Niedźwiedzica (1923), Pamiętnik miłości (1925) i katastroficzne wiersze w zbiorach Pieśni fanatyczne (1929) i Gorzki urodzaj (1933). Jego nagrodzony złotym medalem na IX Olimpiadzie utwór Laur olimpijski (1927) jest poet. słowem emocji sportowych i apoteozą sprawności człowieka. Zestaw poematów o Piłsudskim Wolność tragiczna (1936) i wieszczący dziejową burzę tom Kurhany (1938) są odpowiednikiem liryki patriotyczno-obywatelskiej. Literatura wojenna ukazała się między innymi w t. Ziemia-wilczyca (1941), Róża wiatrów (1941), o tragizmie wygnańca mówią wiersze ze zbioru Krzyże i miecze (1946). Odnalezienie sensu życia, odkrycie świata przyrody i sztuki, odnowa stylu wypowiedzi, w tym zbliżenie do mowy potocznej i rozluźnienie reguł wersyfikacyjnych cechują poezję W. między innymi w t. Korzec maku (1951), Tkanka ziemi (1960), Kufer na plecach (1964), Sen mara (1969). W. jest autorem również Życia Chopina (1949); opowiadań wojennych Granice świata (1933) i Pobojowisko (1944); recenzji i felietonów teatr. W garderobie duchów (1938); szkiców wspomnieniowych Cygańskim wozem (1966) i Moja prywatna Ameryka (1966). W swojej twórczości odkrywał sedno powołania poet., prezentował afirmację życia, poczucie więzi z ojczyzną, lecz również tragizm wygnańczego losu.

Słownik Witkiewicz Stanisław:
Co znaczy prozaik, malarz. Tata Stanisława Ignacego W. l. 1864-68 spędził w Tomsku ( tata - powstaniec styczniowy - został zesłany na Syberię). W l. 1868-71 studiował malarstwo w Petersburgu, a w 1872 - w wierzyński kazimierz, pierwotnie k. wirstlein.
Słownik Woronicz Jan Paweł:
Co znaczy prawa U. Wil. Od 1815 r. biskup krakowski, a od 1829 arcybiskup warszawski i prymas Królestwa Polskiego. 24 V 1829 koronował cara Mikołaja I na króla Polski. Jeden z pierwszych członków Tow wierzyński kazimierz, pierwotnie k. wirstlein.
Słownik Wczorajszemu:
Co znaczy t. Widma jest odpowiednikiem udramatyzowania literaturze, gdzie monolog podmiotu lir. przeobraża się w pozorowany dialog, rozmowę z sobą samym wczorajszym . Należał przedtem do tych, którzy wierzyli wierzyński kazimierz, pierwotnie k. wirstlein.
Słownik Wincenty Zw. Kadłubkiem:
Co znaczy pol. Studiował najprawdopodobniej na uniw. w Paryżu i Bolonii. Od 1209 r. biskup krakowski, w 1215 brał udział w IV soborze laterańskim, w 1218 wstąpił do klasztoru cystersów. Jego dzieło - Chronica wierzyński kazimierz, pierwotnie k. wirstlein.
Słownik W Mojej Ojczyźnie:
Co znaczy z t. Ocalenie (1945), napisany po opuszczeniu poprzez poetę Wilna. W I strofie fragm. pejzażu (jezioro, chmury, ptaki) funkcjonują jako wspomnienie rodzinnego państwie (jak w Panu Tadeuszu A wierzyński kazimierz, pierwotnie k. wirstlein.

Co to jest Wierzyński Kazimierz, pierwotnie K. Wirstlein w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: