witkiewicz stanław ignacy co to znaczy

Co znaczy Witkiewicz Stanisław Ignacy, pseud. Witkacy słownik. Co to jest powieściopisarz

Co znaczy Witkiewicz stanisław ignacy, pseud. Witkacy

Definicja WITKIEWICZ STANISŁAW IGNACY, PSEUD. WITKACY: myśliciel, powieściopisarz, dramaturg, teoretyk kultury, malarz, fotografik, otoczony legendą mistyfikatora, ekscentryka i skandalisty. Syn Stanisława W., którego dom skupiał elitę artyst. i intelektualną Młodej Polski. W. był samoukiem. W l. 1904-05 studiował na ASP w Krakowie. Aby zetknąć się ze sztuką współcz., wyjechał do Niemiec, Włoch, Francji (poznał kubizm). W 1914 r. wziął udział w wyprawie do Australii z B. Malinowskim. Na wieść o wybuchu wojny powrócił i jako poddany ros. wstąpił do szkoły oficerskiej w Petersburgu, przeżył rewolucję 1917 r. Do Polski powrócił w 1918 r. Zamieszkał w Zakopanem, gdzie w l. 1925-27 prowadził teatr amatorski. W 1918-22 współpracował z formistami (awangard. ekipa pisarzy i malarzy), w 1922-23 ze "Zwrotnicą". We wrześniu 1939 r. wyruszył z Krakowa na wschód; w drodze popełnił samobójstwo. Rozpoczął tworzyć b. inicjalnie - jako 8-latek pisał dramaty, inspirowane lekturą Szekspira (ocalało 7), jako kilkunastolatek malował, pisał rozprawki filoz. Poważną twórczość rozpoczął w 1. dziesięcioleciu XX w. Zbudował wtedy podstawy swojego mechanizmu filoz., teorii sztuki i teatru, pisał dramaty, malował, stworzył I powieść ( 622 upadki Bunga). Problemem podstawowym filozofii W. było zagadnienie istnienia. Poeta twierdził, iż tylko jednostki bezmyślne mogą pojmować istnienie jako coś zwyczajnego. Człowieczeństwo rozpoczyna się wtedy, gdy zadamy sobie kilka pozornie prostych pytań: dlaczego jestem tym, a nie innym człowiekiem?, dlaczego jestem w tym miejscu i czasie?, dlaczego w ogóle jestem?, dlaczego w ogóle coś jest? Próbując na nie odpowiedzieć, stajemy twarzą w twarz z Tajemnicą Istnienia, odczuwamy metafizyczny niepokój. Obcowanie z Tajemnicą Istnienia to odkrywanie "jedności w wielości" - obowiązkiem człowieka jest rozpoznać kompozycję swoją i świata, usytuować siebie w całości istnienia (najpełniejszy wykład filozofii W. w rozprawie Definicje i twierdzenia implikowane poprzez definicja istnienia, 1935). W. wypowiedział również własną opinię o sytuacji kultury współcz. (Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia, 1919; Szkice estetyczne, 1922).Jego zdaniem rozwijająca się cywilizacja, prowadząca do zaspokojenia powszechnych potrzeb życiowych, spowoduje zanik uczuć metafizycznych ("zbydlęcenie" człowieka), myślenie pragmatyczne weźmie górę nad potrzebami duchowymi, a indywidualność ustąpi miejsca zbiorowości. Nie dający się powstrzymać postęp cywilizacji znaczy nieuchronnie kres kultury. Jedyną szansą dla człowieka jest więc powstanie sztuki zbliżającej go do Tajemnicy Istnienia - w ten sposób doszedł W. do swojej teorii Czystej Formy (Teatr. Wstęp do teorii Czystej Formy, 1923). Jego twórczość lit. była próbą realizacji założeń teoretycznych. Najwyżej cenił dramat, napisał około 40 antynaturalistycznych sztuk teatr. (zachowało się około 20) - wszystkie w l. 20. (tylko Szewców w 1934). Autor posłużył się w nich mocną deformacją, karykaturą, parodią, groteską, o sporo lat wyprzedził europ. teatr absurdu. Dramaty W. to między innymi Tumor Mózgowicz (1920), W małym dworku (1921), Gyubal Wahazar (1921), Wariat i zakonnica (1923), Janulka, córka Fizdejki (1923), Szewcy. Na przełomie l. 1920. i 30. powstały powieści W.: Pożegnanie jesieni (1927) i Nienasycenie (1930) - katastroficzne wizje historii, i Jedyne wyjście (1933) - studium sytuacji artysty w zautomatyzowanym świecie (pozostaje mu tylko śmierć). W l. 1930. poeta skupił się niemal wyłącznie na filozofii. Napisał także książkę o narkotykach pt. Nikotyna, alkohol, kokaina, peyotl, morfina, eter. Appendix (1932) i pamfletowy traktat o pol. kulturze i historii Niemyte dusze (1932). Za życia nierozumiany albo traktowany jako ekscentryczny eksperymentator (polemizował z nim między innymi K. Irzykowski w Walce o treść), od wydania Dramatów w 1962 r. wzbudził trwałe zainteresowanie. Stał się obiektem badań na całym świecie - w 1976 r. powstało w Lozannie międzynarodowe pismo "Cahiers Witkiewicz".

Słownik "Więź":
Co znaczy kult. wyd. w Warszawie od 1958 r. poprzez grupę działaczy Klubów Inteligencji Katolickiej pod red. T. Mazowieckiego (aktualnie red. C. Gawryś). Pismo zajmuje się społ. i polit. rolą Kościoła w witkiewicz stanisław ignacy, pseud. witkacy.
Słownik Wyzwolenie:
Co znaczy Wyspiańskiego, następny rozrachunek autora ze współcz. Polską zrealizowany w nowatorskiej formie teatru w teatrze . Bohaterem utworu jest Konrad - prometejska postać z III cz. Dziadów A. Mickiewicza witkiewicz stanisław ignacy, pseud. witkacy.
Słownik Wybicki Józef:
Co znaczy dziennikarz i działacz polit., aktywny uczestnik obiadów czwartkowych u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Działał w KEN, w Komisjach Sejmu Czteroletniego, uczestniczył w opracowaniu tak zwany witkiewicz stanisław ignacy, pseud. witkacy.
Słownik Wittlin Józef:
Co znaczy tłumacz, krytyk. Żołnierz - ochotnik zorganizowanego w Galicji w 1914 r. Legionu Wschodniego. Po jego rozwiązaniu wyjechał do Wiednia, gdzie studiował germanistykę, romanistykę, historię sztuki. W witkiewicz stanisław ignacy, pseud. witkacy.
Słownik Wciąż O Ikarach Głoszą...:
Co znaczy gdzie nawiązania do antycznego mitu o Dedalu i Ikarze i do obrazu P. Breughla Upadek Ikara są prezentacją dwóch postaw wobec świata. Podmiot lir. jest człowiekiem współcz. polemizującym z witkiewicz stanisław ignacy, pseud. witkacy.

Co to jest Witkiewicz Stanisław Ignacy, pseud. Witkacy w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: