witkowska alina co to znaczy

Co znaczy Alina Witkowska słownik. Co to jest lit., prof. IBL PAN, członek PAU, badaczka lit. 1

Co znaczy Witkowska alina

Definicja WITKOWSKA ALINA: historyk lit., prof. IBL PAN, członek PAU, badaczka lit. 1. poł. XIX w. stosująca w swych pracach sposoby przejęte z historii idei, psychologii społ. i socjologii. Autorka wielu opracowań lit. romantycznej, między innymi monografii Kazimierz Brodziński (1968), Mickiewicz. Wyraz i gest (1975); studiów Rówieśnicy Mickiewicza (1962), Towiańczycy (1989); zbioru szkiców Ogromne stulecie Polaków (1987); opracowania Poezja romantyzmu (1986) i prac edytorskich i redakcyjnych.

Słownik Winkelriedyzm:
Co znaczy na skupieniu uwagi nieprzyjaciela na sobie celem umożliwienia innym zwycięstwa w walce; termin pochodzi od nazwiska szwajc. bohatera Arnolda Winkelrieda, który w bitwie pod Sempach (1386) skierował w witkowska alina.
Słownik Wczorajszemu:
Co znaczy t. Widma jest odpowiednikiem udramatyzowania literaturze, gdzie monolog podmiotu lir. przeobraża się w pozorowany dialog, rozmowę z sobą samym wczorajszym . Należał przedtem do tych, którzy wierzyli witkowska alina.
Słownik "Więź":
Co znaczy kult. wyd. w Warszawie od 1958 r. poprzez grupę działaczy Klubów Inteligencji Katolickiej pod red. T. Mazowieckiego (aktualnie red. C. Gawryś). Pismo zajmuje się społ. i polit. rolą Kościoła w witkowska alina.
Słownik Wyka Kazimierz:
Co znaczy lit., eseista. Po ukończeniu studiów na UJ był stypendystą Funduszu Kultury Narodowej w Belgii i Francji. Od 1948 prof. UJ, od 1952 członek PAN, współzałoż., a potem (1953-71) dyrektor IBL, w l. 1945 witkowska alina.
Słownik "Wiadomości Literackie":
Co znaczy tygodnik kult.-lit. w 20-leciu międzywojennym. Założyciel i red. M. Grydzewski stworzył nowoczesny magazyn lit. na wzór pism franc., dbając o jego poziom, lecz i o zdobycie szerokiego kręgu odbiorców witkowska alina.

Co to jest Alina Witkowska w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: