wittlin józef co to znaczy

Co znaczy Józef Wittlin słownik. Co to jest prozaik, tłumacz, krytyk. Żołnierz - ochotnik

Co znaczy Wittlin józef

Definicja WITTLIN JÓZEF: pisarz, prozaik, tłumacz, krytyk. Żołnierz - ochotnik zorganizowanego w Galicji w 1914 r. Legionu Wschodniego. Po jego rozwiązaniu wyjechał do Wiednia, gdzie studiował germanistykę, romanistykę, historię sztuki. W 1916 r. wcielony do armii austr., walczył na frontach I wojny światowej. W 1918 r. powrócił do Lwowa - studiował filozofię, pracował jako nauczyciel jęz. pol. w liceach. W 1922 r. zamieszkał w Łodzi, gdzie był kierownikiem lit. Teatru Miejskiego, współzałożycielem Szkoły Dramatycznej i jej wykładowcą. W 1919-20 współpracował ze "Zdrojem", później ze "Skamandrem", "Wiadomościami Literackimi" i innymi pismami. W 1927 przeniósł się do Warszawy. Wybuch II wojny światowej zastał go we Francji, skąd pod koniec 1940 r. wyjechał do Portugalii, a w 1941 r. - na stałe do USA. W Nowym Jorku redagował "Tygodnik Polski". Przerażenie okrucieństwem I wojny znalazło słowo w ekspresjonistycznym t. Hymny (1920), inspirowanym hymnami J. Kasprowicza (koncepcja groźnego Boga, odpowiedzialnego za zło świata), o wyraźnej wymowie antywojennej. Refleksji W. nad światem patronowała filozofia św. Franciszka, którą poeta uznał za w najwyższym stopniu humanitarną i najbliższą sobie: szkice (Św. Franciszek z Asyżu), cykl reportaży z Asyżu i kilka utworów poet. (Skrucha w Asyżu, Święty Franciszek i biedni Żydzi, Lament barana ofiarnego). Najwybitniejszą książką W. jest antywojenna powieść Sól ziemi (1935), nad którą pracował 10 lat. Miała być I częścią zamierzonego cyklu Powieść o cierpliwym piechurze. Na przykładzie losów austr. żołnierza Piotra Niewiadomskiego utwór ukazuje mechanizm stopniowej dehumanizacji człowieka wplątanego w wir wojny. Powieść została przetłumaczona na kilkanaście języków. poeta dostał za nią nagrody redakcji i czytelników "informacje Literackich" (1936), Academy of Arts and Letters i National Institute of Arts and Letters (1943). W. był również autorem esejów (Wojna, pokój i dusza poety, 1925), reportaży z podróży (fazy, 1933), książki wspomnieniowej Mój Lwów (1946) i zbioru rozbudowanych nekrologów, epitafiów, wspomnień Orfeusz w piekle (1963). Za wybitne tłum. Odysei Homera (1924, wyd. poprawione 1931) dostał nagrodę PEN Clubu. W 1937 r. został zaznaczony Złotym Wawrzynem PAL. Pośmiertnie ukazał się przygotowany poprzez W. t. Poezje (1978), zawierający prócz Hymnów zestaw Z wierszy przygodnych i ostatnie liryki Esencje.

Słownik Współczesna Literatura Polska:
Co znaczy okupacji (1939-45) tylko ograniczyły, ale nie zlikwidowały życia lit., poprzez cały ten czas ukazywało się 20 czasopism, między innymi Sztuka i Naród , Przełom , Płomienie , Droga , Kultura Jutra . W wittlin józef.
Słownik Wzorce Osobowe Epoki:
Co znaczy cech człowieka, uznawanych w danej epoce za w najwyższym stopniu pożądane przez wzgląd na panującym w niej systemem wartości. Są zawsze uwarunkowane historycznie, kulturowo, środowiskowo i zazwyczaj wittlin józef.
Słownik W Sieci:
Co znaczy Kisielewskiego, gdzie obraz mieszczańskiej rodziny Chomińskich i życiowych wyborów ich córki Julii staje się sposobnością do zarysowania konfliktu młodych ze starymi i rozważań o wartościach w życiu wittlin józef.
Słownik Wat Aleksander, Właśc. A. Chwat:
Co znaczy tłumacz. Studiował filozofię na UW. Współzałoż. warszawskiej ekipy futurystów, prowokujący ekscentrycznym zachowaniem. Redaktor Miesięcznika Literackiego , Nowej Sztuki i Almanachu Nowej Sztuki wittlin józef.
Słownik Wyspiański Stanisław:
Co znaczy pisarz, malarz, uczeń i współpracownik J. Matejki, który powierzył mu współwykonanie polichromii odnawianego kościoła Mariackiego. Reformator teatru propagujący swą ideę teatru-świątyni wittlin józef.

Co to jest Józef Wittlin w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: