wizyjność co to znaczy

Co znaczy Wizyjność słownik. Co to jest właściwość obrazu lit. nie mającego charakteru mimetycznego

Co znaczy Wizyjność

Definicja WIZYJNOŚĆ: właściwość obrazu lit. nie mającego charakteru mimetycznego, będącego tworem wyobraźni, ujawniającego się we śnie, widzeniu, objawieniu, na przykład w III cz. Dziadów A. Mickiewicza Widzenie ks. Piotra czy Sen Ewy.

Słownik Wierna Rzeka. Klechda Domowa:
Co znaczy Żeromskiego stanowiąca ostatnią część zamierzonego cyklu hist., zaczynającego się od Popiołów. Autor powraca w utworze do historii stworzenia styczniowego, odtwarza epizod związany z bitwą pod wizyjność.
Słownik Wiatr Od Morza:
Co znaczy Żeromskiego o zróżnicowanych cechach gatunkowych, powst. pod wpływem działalności plebiscytowej pisarza na Powiślu w 1920 r. Treść zbioru wypełniają dzieje Pomorza od czasów zamierzchłych po wizyjność.
Słownik Witkiewicz Stanisław:
Co znaczy prozaik, malarz. Tata Stanisława Ignacego W. l. 1864-68 spędził w Tomsku ( tata - powstaniec styczniowy - został zesłany na Syberię). W l. 1868-71 studiował malarstwo w Petersburgu, a w 1872 - w wizyjność.
Słownik "Współczesność":
Co znaczy artyst., wychodzące w Warszawie początkowo nieregularnie, jako pismo ekipy lit. W., od 1958 r. jako dwutygodnik, organ lit. młodych. W. stała się pismem pokolenia, które weszło w życie lit. około wizyjność.
Słownik Wittlin Józef:
Co znaczy tłumacz, krytyk. Żołnierz - ochotnik zorganizowanego w Galicji w 1914 r. Legionu Wschodniego. Po jego rozwiązaniu wyjechał do Wiednia, gdzie studiował germanistykę, romanistykę, historię sztuki. W wizyjność.

Co to jest Wizyjność w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: