wolska maryla co to znaczy

Co znaczy Maryla Wolska słownik. Co to jest nowelistka. Matka B. Obertyńskiej. Studiowała malarstwo

Co znaczy Wolska maryla

Definicja WOLSKA MARYLA: pisarka, nowelistka. Matka B. Obertyńskiej. Studiowała malarstwo w Monachium i Paryżu. Jej lwowski salon w willi "Zaświecie" stał się miejscem spotkań intelektualnej i artyst. elity miasta (nieformalna towarzyska ekipa twórców "Płanetnicy" - m. in. E. Porębowicz i I. Paderewski). Przyjaźń z domem Pawlikowskich zaowocowała współpracą z "Lamusem" (W. była faktyczną współred.) i wydaniem wspólnie z M. Pawlikowskim (późniejszym zięciem poetki) Arthura i Wandy (1928) - zbioru wspomnień i listów, mówiących o miłości A. Grottgera i Wandy Monn (matki W.). Na twórczość W. wywarły wpływ 3 epoki: romantyzm (inicjalne wiersze), Młoda Polska i dwudziestolecie międzywojenne. Jej literatura wyrastała jednak gł. z osobistych przeżyć i doświadczeń. Przewodni motyw utworów W. to rozdźwięk pomiędzy marzeniem a rzeczywistością, będący źródłem smutku, tęsknoty, poczucia niedosytu. Przed świadomością przemijania wszystkiego, co najdroższe, ratuje pamięć - w niej odradzają się minione chwile. W ostatnich wierszach poetki pojawia się ton rezygnacji i myśl o śmierci. W. tworzyła subtelną, osobistą poezję, wyróżniającą się kulturą słowa, wytwornością formy, melodyjnością. Chętnie posługiwała się stylizacją jęz., wykorzystując wyrazy rzadko stosowane, archaizmy, neologizmy, nawiązania do jęz. lud. Własne wiersze zebrała w tomach: Thme vari (1901), Symfonia jesienna (1901), Święto słońca (1903), Z ogni kupalnych (1905) i najdojrzalszym - Dzbanek malin (1929). Wydała także dramat Swanta (1906), tom nowel Dziewczęta (1910), interesujące wspomnienia O dawnym Lwowie (1929 w Dzbanku malin). W rękopisie zostawiła pamiętnik Quodlibet, wiersze i aforyzmy (wyd. 1974) i korespondencję (niewielka część została wydana).

Słownik Weryzm:
Co znaczy zapoczątkowany we Włoszech w ostatniej ćwierci XIX w., zbliżony do naturalizmu, postulujący max. wierność wobec rzeczywistości pozaliterackiej. Charakterystyczne było dla niego zainteresowanie wolska maryla.
Słownik Wittlin Józef:
Co znaczy tłumacz, krytyk. Żołnierz - ochotnik zorganizowanego w Galicji w 1914 r. Legionu Wschodniego. Po jego rozwiązaniu wyjechał do Wiednia, gdzie studiował germanistykę, romanistykę, historię sztuki. W wolska maryla.
Słownik Wzorce Osobowe Epoki:
Co znaczy cech człowieka, uznawanych w danej epoce za w najwyższym stopniu pożądane przez wzgląd na panującym w niej systemem wartości. Są zawsze uwarunkowane historycznie, kulturowo, środowiskowo i zazwyczaj wolska maryla.
Słownik Wiatr Od Morza:
Co znaczy Żeromskiego o zróżnicowanych cechach gatunkowych, powst. pod wpływem działalności plebiscytowej pisarza na Powiślu w 1920 r. Treść zbioru wypełniają dzieje Pomorza od czasów zamierzchłych po wolska maryla.
Słownik Wojaczek Rafał:
Co znaczy Postać kontrowersyjna, samouk o błyskotliwym talencie i mistycznej osobowości, wielokrotnie poszukujący śmierci aż do udanej próby jej przedwczesnego znalezienia. Za życia wydał 2 tomy literaturze wolska maryla.

Co to jest Maryla Wolska w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: