współczesność co to znaczy

Co znaczy Współczesność słownik. Co to jest czasopismo lit.-artyst., wychodzące w Warszawie

Co znaczy "współczesność"

Definicja "WSPÓŁCZESNOŚĆ": czasopismo lit.-artyst., wychodzące w Warszawie początkowo nieregularnie, jako pismo ekipy lit. W., od 1958 r. jako dwutygodnik, organ lit. młodych. "W." stała się pismem pokolenia, które weszło w życie lit. około 1956 r. ( J. Błoński nazwał je pokoleniem "W."). Red. naczelnymi byli: L. Szymański (do 1958), S. Grochowiak (1959-60), W. Dąbrowski (1960-61), S. Kuszewski (1961-62), A. Lam (1962-66), J. Lenart (1966-67). Początkowo "W." była pismem dość słabym, bez wyraźnego oblicza. Przełomowym momentem było pojawienie się w zespole redakcyjnym S. Grochowiaka, a w ślad za nim wielu utalentowanych pisarzy i publicystów. Zostawszy z woli zespołu red. naczelnym, Grochowiak rozpoczął realizować własną wizję pisma: nonkoformistycznego, odważnego, nie unikającego trudnych spraw, opozycyjnego wobec dotychczasowych modeli kultury. W programowych artykułach (między innymi Karabela zostanie na strychu) Grochowiak wyraził przekonanie, iż romant. koncepcja romantyzmu należy do przeszłości. Tradycją, do której odwoływała się "W.", była szeroko pojęta międzywojenna awangarda artyst. (zwł. w literaturze i teatrze). Pismo wytworzyło także swój styl reportażu - nie interwencyjnego, ale podejmującego problemy etyczne i egzystencjalne. Atutem "W." była wybitna publicystyka. Powolna zmiana charakteru pisma zaczęła się po objęciu redakcji poprzez Lama. Stawało się ono poważnym, akademickim pismem, zachowującym wysoki poziom artystyczny, liberalnym, przestrzegającym zasady apolityczności, lecz pozbawionym wyraźnego programu. Gdy red. naczelnym został Lenart, "W." etapowo zaczęła nabierać charakteru pisma ideologicznego, reprezentującego politykę PZPR, potrafiła jednak zachować umiar w trudnych politycznie momentach 1968 r. zachowując zaufanie czytelników. W 1971 r. na bazie "W." utworzono nowe pismo, "Literaturę". Skład zespołu redakcyjnego zmieniał się w poszczególnych okresach. W najlepszych pismo tworzyli ((między innymi S. Grochowiak, J. Z. Słojewski, J. Łukasiewicz, M. Nowakowski, W. Terlecki, E. Bryll, B. Drozdowski, B. Wojdowski, J. Krzysztoń, J. Grotowski, W. Odojewski, I. Iredyński, E. Stachura, J. Harasimowicz, J. M. Rymkiewicz, J. Kuroń, J. Szpotański, J. Trznadel, A. Lam.

Słownik W Malinowym Chruśniaku:
Co znaczy Leśmiana z t. Łąka (1920). Bezpośrednie wyznanie uczuć zastępuje pisarz zmysłowym opisem sytuacji: spotkanie w zamkniętej przestrzeni chruśniaka, z bliska oglądana przyroda - widoczne niekoniecznie "współczesność".
Słownik Wojaczek Rafał:
Co znaczy Postać kontrowersyjna, samouk o błyskotliwym talencie i mistycznej osobowości, wielokrotnie poszukujący śmierci aż do udanej próby jej przedwczesnego znalezienia. Za życia wydał 2 tomy literaturze "współczesność".
Słownik Wierna Rzeka. Klechda Domowa:
Co znaczy Żeromskiego stanowiąca ostatnią część zamierzonego cyklu hist., zaczynającego się od Popiołów. Autor powraca w utworze do historii stworzenia styczniowego, odtwarza epizod związany z bitwą pod "współczesność".
Słownik Wiesław:
Co znaczy sielanka K. Brodzińskiego, ogłoszona w Pamiętniku Warszawskim , inna niż dotychczasowe. Autor wyidealizował wieś, przedstawił ją jako krainę szczęśliwości i harmonii, nieskażoną cywilizacją "współczesność".
Słownik Wat Aleksander, Właśc. A. Chwat:
Co znaczy tłumacz. Studiował filozofię na UW. Współzałoż. warszawskiej ekipy futurystów, prowokujący ekscentrycznym zachowaniem. Redaktor Miesięcznika Literackiego , Nowej Sztuki i Almanachu Nowej Sztuki "współczesność".

Co to jest Współczesność w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: