wyka kazimierz co to znaczy

Co znaczy Kazimierz Wyka słownik. Co to jest i krytyk lit., eseista. Po ukończeniu studiów na UJ

Co znaczy Wyka kazimierz

Definicja WYKA KAZIMIERZ: historyk i krytyk lit., eseista. Po ukończeniu studiów na UJ był stypendystą Funduszu Kultury Narodowej w Belgii i Francji. Od 1948 prof. UJ, od 1952 członek PAN, współzałoż., a potem (1953-71) dyrektor IBL, w l. 1945-50 red. naczelny mies. "Twórczość", aktywny w życiu publicznym. Był mistrzem eseju, wybitnym analitykiem zjawisk lit., podkreślał związek lit. z innymi dziedzinami sztuki, na przykład malarstwem, cechowała go wyjątkowa wrażliwość na wartości artyst. Był człowiekiem niesłychanie pracowitym, dzień z książką zaczynał zazwyczaj o piątej rano, co wyjaśnia powyżej 950 pozycji bibliograficznych jego prac. W kręgu zainteresowań W. poczesne miejsce zajmowała lit. romantyczna i młodopolska. Już przed wojną opublikował sporo artykułów, debiutem książkowym była rozprawa Cyprian Norwid, pisarz i sztukmistrz (1948). Wśród ważniejszych publikacji należy wymienić: Pogranicze powieści (1948), Legenda i prawda "Wesela" (1950), Matejko i Słowacki (1953), Modernizm polski (1959), Rzecz wyobraźni. Szkice o literaturze współczesnej (1953), Pan Tadeusz. Studia o poemacie. Studia o tekście (t. 1-2, 1963), Różewicz parokrotnie (1977), Nowe i dawne wędrówki po tematach (1978), Reymont, a więc Ucieczka do życia (1979), Odeszli (1983). W dorobku W. znajduje się także spory zestaw esejów dotyczący l. 1939-45 Życie na niby (1957), jego talent lit. zaznaczył się także w Opowiadaniach (1978), których kanwę stanowią zdarzenia i odczucia lat dzieciństwa i czasów okupacji, i w wybitnych pastiszach i parodiach Duchy poetów podsłuchane (1959). Z prac edytorskich W. należy wymienić antologię Z lat wojny. Literatura polska 1939-45 (1945) i Utwory zgromadzone (1961) literaturze K. K. Baczyńskiego.

Słownik Witkiewicz Stanisław:
Co znaczy prozaik, malarz. Tata Stanisława Ignacego W. l. 1864-68 spędził w Tomsku ( tata - powstaniec styczniowy - został zesłany na Syberię). W l. 1868-71 studiował malarstwo w Petersburgu, a w 1872 - w wyka kazimierz.
Słownik W Pustyni I W Puszczy:
Co znaczy młodzieży H. Sienkiewicza o przygodach dwojga dzieci inżynierów pracujących w zarządzie budowy Kanału Sueskiego. Staś Tarkowski (14-latek) i 8-letnia Nel Rawlison zostali porwani jako zakładnicy wyka kazimierz.
Słownik Woroszylski Wiktor:
Co znaczy dziennikarz. Studiował polonistykę na Uniw. Łódzkim. W młodości żarliwy wyznawca ideologii komunistycznej. 3 lata pobytu w ZSRR (w 1952-55 studiował w Instytucie Literatury w Moskwie) były czasem wyka kazimierz.
Słownik "Więź":
Co znaczy kult. wyd. w Warszawie od 1958 r. poprzez grupę działaczy Klubów Inteligencji Katolickiej pod red. T. Mazowieckiego (aktualnie red. C. Gawryś). Pismo zajmuje się społ. i polit. rolą Kościoła w wyka kazimierz.
Słownik Wczorajszemu:
Co znaczy t. Widma jest odpowiednikiem udramatyzowania literaturze, gdzie monolog podmiotu lir. przeobraża się w pozorowany dialog, rozmowę z sobą samym wczorajszym . Należał przedtem do tych, którzy wierzyli wyka kazimierz.

Co to jest Kazimierz Wyka w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: